Privacy Policy

SERA YA FARAGHA KWA WATEMBELEAJI WA TOVUTI YA TIKO

Kulinda usiri wako na taarifa yako in ya muhimu sana kwa Triggerise Stichting na washiriki1 wake (“sisi”, “yetu” ama “sisi”).

Sera hii ya faragha inaeleza ni taarifa gani ya kibinafsi tunayokusanya na kutumia unapotembelea tovuti yetu. Sisi ndio wadhibiti wa taarifa zako za kibinafsi tunayoshikilia kukuhusu na, kama hivyo, ni jukumu letu kuhakikisha ubora, siri, utimilifu, na upatikanaji wao pamoja na kuweka hatua za kiufundi na za kiusimamizi ili kusaidia kulinda Habari zako za kibinafsi dhidi ya ufikiaji, matumizi, ama ufichuzi usioruhusiwa.

Maswali, maoni, na maombi kuhusu sera hii ya Faragha yanakaribishwa na yanapaswa kutumwa kwa Afisa wa Ulinzi wa Data (DPO) kupitia barua pepe kwa [email protected].

1. Ni taarifa gani za kibinafsi tunazochakata?

Taarifa za Kibinafsi ni Habari zozote ambazo zinahusiana na mtu ambaye ametambulishwa ama anayeweza kutambulishwa. Jumbe tofauti ambazo zimekusanywa ambazo zinawezesha mtu Fulani kutambulika, pia inajumuishwa kwa taarifa za kibinafsi. Wakati wowote unapotembelea tovuti yetu tunakusanya yafuatayo:

Tunakusanya anwani ya IP ya kifaa kinachotaka kupata, tarehe na saa ya kupata, jina na URL ya faili inayotakiwa, tovuti ambayo upatikanaji unafanyika (‘Referrer URL’), kivinjari kilichotumika, na, ikiwa inafaa, mfumo wa uendeshaji wa kifaa chako na utambulisho wa mtoa huduma wako wa kupata. Aidha, endapo utatoa idhini, tunatumia vidakuzi (cookies) kwa ajili ya takwimu. Vidakuzi hivi vinachukua maelezo kama vile: muda wa wastani wa kuhusika, jumla ya maoni, maoni kwa ukurasa, shughuli kwa wakati, watumiaji kwa nchi na jiji. Ikiwa utachagua kuwasiliana nasi kupitia fomu ya mtandao kwenye tovuti yetu, pia tunakusanya maelezo unayoweka huko (kama vile jina na anwani ya barua pepe).

2. Makusudi na Msingi wa Kutumia taarifa zako za Kibinafsi?

Tunatumia data iliyotajwa hapo juu kukuwezesha kupata tovuti yetu, kuhakikisha kwamba tovuti inaweza kuanzisha uhusiano wa mtandao kwa urahisi na ni rahisi kutumia; kuchambua usalama na utulivu wa mfumo, pamoja na kuboresha utendaji na uzoefu wa mtumiaji. Ikiwa utatupatia maelezo yako ya mawasiliano, tunaweza kuyatumia kukuwasiliana nawe.

Usalama, utendaji sahihi, na uboreshaji wa tovuti yetu uko chini ya maslahi yetu halali kutoa uzoefu endelevu na usio wa kutatiza unapotembelea tovuti yetu. Matumizi ya maelezo yako ya mawasiliano yanafuata idhini unayotoa unapochagua kwa hiari kujaza fomu ya mtandao.

3. Tutashirikisha Habari zako za Kibinafsi na Nani?

Habari zako za kibinafsi inashirikishwa tu na wale wanaohitaji kufikia, hasa timu yetu ya wahandisi wa wavuti. Kwa upande wa nje, hii inaweza kumaanisha washirika wetu wa kiufundi na miundombinu. Tunaposhiriki data ya kibinafsi na wengine, tunaweka makubaliano ya mkataba (mkataba unaohusisha makubaliano ya usindikaji wa data na/au mkataba wa kutofichua) ili kulinda data ya kibinafsi. Ikiwa tunapokea maombi kutoka kwa wahusika wa tatu wenye mamlaka ya kupata ufichuzi wa Habari za kibinafsi, tutayatimiza tu pale tunaporuhusiwa kufanya hivyo kulingana na sheria husika za ulinzi wa data. Tovuti yetu hutumia vilevile ‘vidakuzi’ (cookies). Unaweza kupata maelezo zaidi chini ya sera yetu ya Vidakuzi hapa.

4. Tutahifadhi Data Yako ya Kibinafsi kwa Muda Gani?

Data ambayo inaturuhusu kutambua mtumiaji inatolewa baada ya siku 14, isipokuwa kama tukio lolote la usalama linatokea (kwa mfano, shambulio la DDoS). Ikiwa kuna tukio la usalama, faili za kumbukumbu za seva zitahifadhiwa hadi tukio la usalama lifutwe na kufafanuliwa kikamilifu.

5. Haki Gani Unazo Kuhusiana na Habari zako za Kibinafsi:

Unayo haki ya

1.) kuomba ufikiaji wa Habari zako za kibinafsi tunayoshikilia

2.) kuomba nakala ya taarifa zako za kibinafsi tunayoshikilia

3.) kutuomba kurekebisha Habari za kibinafsi uliyotupa

4.) kuomba tufute Habari zako za kibinafsi

5.) kuomba tuzuie usindikaji wa habari zako za kibinafsi au kupinga usindikaji wa habari zako za kibinafsi.

Ikiwa unataka kutumia mojawapo ya haki zako au una maswali kuhusu masharti yanayoweza kutumika, tafadhali wasiliana nasi kupitia [email protected]. Tunajaribu kujibu maombi yote halali ndani ya siku 14 za kalenda. Inaweza kutuchukua muda zaidi ikiwa ombi lako ni gumu hasa au umefanya maombi kadhaa, lakini katika kesi hii, tutakujulisha na kukupa taarifa.

6. Jinsi Unavyoweza Kulalamika Kuhusu Matumizi ya Habari zako za Kibinafsi?

Tunatumai kwamba kamwe hautahitaji kufanya hivyo, lakini ikiwa ungependa kulalamika kuhusu matumizi yetu ya data ya kibinafsi, tafadhali tuma barua pepe yenye maelezo ya malalamiko yako kwa [email protected]. Tutachunguza na kujibu malalamiko yoyote tunayopokea. Pia, unaweza kuwa na haki ya kutoa malalamiko kwa mamlaka inayostahili ya kitaifa katika nchi2 unayoishi. Kwa habari zaidi kuhusu masharti ya kulalamika kwa mamlaka ya kitaifa, tafadhali rejea kwenye tovuti husika.

Tunaweza kusasisha sera hii ya Faragha mara kwa mara. Toleo la karibuni litawekwa kwenye tovuti yetu pamoja na tarehe ya kuanza kutumika.

Imesasishwa mwishoni Oktoba 2023

AVIS DE CONFIDENTIALITE À L’ATTENTION DES VISITEURS DU SITE WEB TIKO

La protection de votre vie privée et de vos données personnelles est très importante pour Triggerise Stichting et ses affiliés (ci-après « nous », « notre » ou « nos »).

Le présent avis de confidentialité explique quelles données à caractère personnel nous collectons et utilisons lorsque vous vous rendez sur notre site web. Nous sommes le responsable du traitement des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet et, en tant que tel, il nous incombe d’en assurer la qualité, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité, ainsi que de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour aider à protéger vos données à caractère personnel contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisé(e).

Les questions, commentaires et demandes concernant le présent avis de confidentialité sont les bienvenus et doivent être adressés à notre délégué à la protection des données (DPD) par courrier électronique à l’adresse suivante: [email protected].

1. Quelles sont les données à caractère personnel que nous traitons?

On entend par données à caractère personnel toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable. Les différents éléments d’information collectés qui peuvent conduire à l’identification d’une personne particulière constituent également des données à caractère personnel. Chaque fois que vous vous rendez sur notre site web, nous recueillons les données suivantes:

L’adresse IP de l’appareil demandeur, la date et l’heure de l’accès, le nom et l’URL du fichier demandé, le site web à partir duquel l’accès est obtenu (« Referrer URL »), le navigateur utilisé et, le cas échéant, le système d’exploitation de votre appareil et l’identité de votre fournisseur d’accès. En outre, tant que vous avez donné votre consentement, nous utilisons des cookies à des fins d’analyse. Ces cookies permettent de suivre les éléments suivants : temps d’engagement moyen, nombre total de vues, nombre de vues par page, activité dans le temps, utilisateurs par pays et par ville. Si vous décidez de nous contacter via le formulaire web de notre site web, nous recueillons également les informations que vous y indiquez (par exemple, votre nom et votre adresse électronique).

2. Quels sont les objectifs et les fondements de l’utilisation de vos données à caractères personnel?

Nous utilisons les données susmentionnées pour vous permettre d’accéder à notre site web, pour nous assurer que le site web peut établir une connexion internet sans problème et qu’il est facile à utiliser, pour analyser la sécurité et la stabilité du système, ainsi que pour l’optimisation des performances et l’amélioration de l’expérience de l’utilisateur. Si vous nous fournissez vos coordonnées, nous pourrons les utiliser pour vous contacter. La sécurité, le bon fonctionnement et l’amélioration de notre site web relèvent de notre intérêt légitime à offrir une expérience continue et transparente lors de la navigation sur notre site web. L’utilisation de vos coordonnées relève du consentement que vous donnez lorsque vous décidez, sur une base volontaire, de remplir le formulaire web.

3. Avec qui partagerons-nous vos données à caractère personnel?

Vos données personnelles ne sont partagées qu’avec les personnes qui doivent y avoir accès, c’est-à-dire principalement notre équipe d’ingénieurs web. En externe, il peut s’agir de nos partenaires techniques et d’infrastructure. Lorsque nous partageons des données à caractère personnel avec d’autres, nous mettons en place des dispositions contractuelles (un contrat contenant un accord de traitement des données et/ou un accord de non-divulgation) afin de protéger les données à caractère personnel. Si nous recevons des demandes de tiers habilités à obtenir la divulgation de données à caractère personnel, nous n’y répondrons que si nous sommes autorisés à le faire conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Notre site web utilise des « cookies ». Vous trouverez de plus amples informations sur notre politique en matière de cookies ici.

4. Combien de temps conserverons-nous vos données à caractère personnel?

Les données permettant d’identifier un utilisateur sont supprimées au bout de 14 jours, à moins qu’un événement important pour la sécurité ne se produise (par exemple, une attaque par déni de service, dite « attaque DDoS »). En cas d’événement lié à la sécurité, les fichiers journaux du serveur sont conservés jusqu’à ce que l’événement lié à la sécurité ait été éliminé et entièrement clarifié.

5. Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données à caractère personnel?

Vous avez le droit de:

1.) demander l’accès à vos données à caractère personnel que nous détenons

2.) demander une copie de vos données à caractère personnel que nous détenons

3.) nous demander de rectifier les données à caractère personnel qui nous ont été communiquées

4.) demander que nous effacions vos données à caractère personnel

5.) nous demander de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel ou de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits ou si vous avez des questions sur les conditions applicables à cet effet, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: [email protected]. Nous nous efforçons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai de 14 jours calendaires. Ce délai peut être plus long si votre demande est particulièrement complexe ou si vous avez formulé plusieurs demandes, mais dans ce cas, nous vous en informerons et vous tiendrons au courant.

6. Comment pouvez-vous vous plaindre du traitement de vos données à caractère personnel?

Nous espérons que vous n’aurez jamais besoin de le faire, mais si vous souhaitez vous plaindre de l’utilisation que nous faisons de vos données personnelles, envoyez un e-mail avec les détails de votre plainte à l’adresse suivante : [email protected]. Nous examinerons et répondrons à toutes les plaintes que nous recevrons. Vous pouvez également avoir le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité nationale compétente du pays dans lequel vous résidez. Pour de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles vous pouvez déposer une plainte auprès d’une autorité nationale, veuillez consulter le site web correspondant.

Nous pouvons mettre à jour cet avis de confidentialité de temps à autre. La dernière version sera publiée sur notre site web avec la date d’entrée en vigueur

Dernière mise à jour : octobre 2023

የቲኮ ድረገጽ ጎብኚዎች የግላዊነት ማሳሰቢያ

የእናንተን ግላዊነት እንዲሁም የግል መረጃዎች መጠበቅ ለትሪገራይዝ ስቲችቲንግ እንዲሁም ለአጋሮቹ1(‘እኛ’፣ ‘የእኛ’ ወይም’ለእኛ’) በጣም አስፈላጊ ነው፡፡

የግላዊነት ማሳሰቢያው እናንተ የእኛን ድረገጽ ስትጎበኙ እኛ ምን አይነት የግል መረጃ እንደምንሰበስብ እና እንደምንጠቀም ያስረዳል፡፡ እኛ እናንተን በተመለከተ የምንይዘው የግል መረጃ ተቆጣጣሪዎች ነን፡፡ ከዚህም ረገድ የመረጃውን ጥራት፣ ሚስጥራዊነት፣ ምሉእነት እንዲሁም ተደራሽነት ማረጋገጥ የእኛ ሀላፊነት ሲሆን የእናንተን መረጃ ሳይፈቀድለት የሚያገኝ አካል፣ የሚከናወን አጠቃቀም ወይም ይፋ የማድረግ ሁኔታ እንዳይኖር ለመጠቀበቅም የቴክኒክ እና አደረጃጀታዊ እርምጃዎች አስቀምጠናል፡፡

ይህንን የግላዊነት ማሳሰቢያ በተመለከተ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች እንዲሁም ሀሳቦች የሚበረታቱ ሲሆን ለእኛ የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር (DPO) በ[email protected]. ሊላኩ ይገባል፡፡

1. የትኛውን የግል መረጃ ፕሮሰስ እናደርጋለን?

የግል መረጃ ማለት ካልተለየ ወይም ከማይታወቅ ግለሰብ ጋር ግንኙነት ያለው ማንኛውም አይነት መረጃ ማለት ነው፡፡ የተለያዩ የተሰበሰበ መረጃ አካላት የተወሰነ ግለሰብን ወደ መለየት ሊመሩን በሚችሉበት ጊዜ የግል መረጃን ያዋቅራሉ፡፡ እናንተ የእኛን ድረገጽ በምትጎበኙበት ጊዜ በሙሉ የሚከተሉትን እንሰበስባለን፡፡

የጠያቂው መገልገያ የአይፒ አድራሻ፣ ፍቃድ ያገኘበት ቀን እና ሰአት፣ ፍቃድ የተገኘበት ድረገጽ(ጥቆማ የያደረገው URL)፣ የተጠየቀው መዝገብ ስም እና URL ጥቅም ላይ የዋለው ብራውዘር እንዲሁም ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ የእናንተ መገልገያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና የፍቃድ ሰጪው መለያ፡፡ከዚህም በተጨማሪ እናንተ ፍቃዳችሁን እስከሰጣችሁ ደረስ ለትንተና ኩኪስ እንጠቀማለን፡፡ እነዚህ ኩኪስ የሚከተሉትን ይከታተላሉ፡ አማካኝ የተሳትፎ ጊዜ፣ አጠቃላይ እይታ፣ የእያንዳንዱ ገጽ እይታ፣ በጊዜ ሂደት ያለ እንቅስቃሴ፣ የእያንዳንዱ ሀገር እና ከተማ ተጠቃሚ፡፡ በድረገጻችን ላይ በሚገኘው ቅጽ አማካኝነት ከእኛጋር ግንኙነት ለማድረግ ከወሰናችሁ፤ እናንተ በዚያ ላይ ያስቀመጣችሁትን መረጃም እንሰበስባለን፡፡

2. የእናንተን የግል መረጃ የመጠቀም አላማዎች እና መሰረቶች ምንድን ናቸው?

ከላይ የተጠቀሰውን መረጃ የምንጠቀመው እናንተ የእኛ ድረገጽ ላይ ፍቃድ እንድታገኙ ለማድረግ፣ ድረገጹ በቀላሉ ግንኙነት መፍጠር እንደሚችል፣ በተሳለጠ መልኩ እንደሚሰራ እና ለአጠቃቀም ምቹ እንደሆነ ለማረጋገጥ፣ የሲስተሙን ደህንነት እና መረጋጋት ለመተንተን እንዲሁም አፈጻጸምን ብሎም የተተቃሚን ተሞክሮ ለማመቻቸት ነው፡፡ እናንተ የግንኙኘት ዝርዝሮቻችሁን ካቀረባችሁልን እነዚህን ዝርዝሮች ከእናንተ ጋር ለመገናኘት ልንጠቀም እንችላለን፡፡ የእኛ ድረገጽ በአግባቡ መስራት፣ ደህንነት እንዲሁም ማሻሻያ እኛ ቀጣይነት ባለው መልኩ ምቹ የሆነ ተሞክሮ ድረገጻችን በሚጎበኝበት ጊዜ ለማቅረብ ባለን ፍላጎት መሰረት የሚረጋገጡ ናቸው፡፡ የእኛ የግንኙነት ዝርዝሮች አጠቃቀም የድረገጽ ቅጹን ለመሙላት በፍቃደኝነት ላይ በተመረኮዘ መልኩ በምትወስኑበት ጊዜ በምናገኘው ፍቃድ ላይ የተመረኮዘ ነው፡፡

3. የእናንተን የግል መረጃ ለማን እናጋራለን?

የእናንተ የግል መረጃ የሚጋራው መረጃውን ማግኘት ላለባቸው አካላት ብቻ ነው፡፡ እነዚህም በዋነኛነት የእኛ የድረገጽ መሀንዲሶች ቡድን ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ በውጪ ደግሞ የእኛን የቴክኒክ እና የመሰረተ ልማት አጋሮች ሊያመላክት ይችላል፡፡ የግል መረጃን ለሌሎች በምናጋራበት ጊዜ የውል ማመቻቻዎችን እናስቀምጣለን (የመረጃ ፕሮሰስ ስምምነት እና/ወይም ይፋ ያለማድረግ ስምምነትን የሚያካትት ውል )፤ ይህም የግል መረጃን ለመጠበቅ የሚቀመጥ ነው፡፡ እኛ የግል መረጃ ይፋ የማድረግ ፍቃድ ካላቸው ባለስልጣን ሶስተኛ ወገኖች ጥያቄ ከቀረበልን፤ይህንን ጥያቄ ተከትለን የምንሰራው ተግባራዊ በሆነ የመረጃ ጥበቃ ህግ መሰረት መረጃውን ማቅረብ በሚፈቀድልን ጊዜ ነው፡፡ የእኛ ድረገጽ ‘ኩኪስ’ የሚጠቀም ሲሆን ይህንንም በተመለከተ የእኛ የኩኪስ ፖሊሲ ላይ በዚህ ውስጥ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ፡፡

4. የእናንተን የግል መረጃ ለምን ያህል ጊዜ እንይዛለን ?

አንድን ተጠቃሚ ለመለየት የሚያስችለን መረጃ ከ14 ቀናት በኋላ ይወገዳል፡፡ ይህም ከደህንነት ጋር ተያያዥነት ያለው ማንኛውም አይነት ክስተት (ለምሳሌ የDDoS ጥቃት)እስካልተፈጠረ ድረስ ነው፡፡ ከደህንነት ጋር ተያያዥነት ያለው ክስተት ካለ ፣ የሰርቨር መዝገብ ሰነዶች ከደህንነት ጋር ተያያዥነት ያለው ክስተት እስከሚወገድ እና ሙሉ በሙሉ እስከሚስተካከል ድረስ ይቀመጣሉ፡፡

5. ከግል መረጃችሁ ጋር በተያያዘ ምን አይነት መብቶች አሏችሁ?

የሚከተሉት መብቶች አሏችሁ፡፡

.) በእኛ የተያዘ የእናንተ የግል መረጃ ለማግኘት መጠየቅ

.) በእኛ የተያዘ የእናንተ የግል መረጃ ግልባጭ ለማግኘት መጠየቅ

.) ለእኛ ያቀረባችሁትን የግል መረጃ እንድናስተካክል መጠየቅ

.) የእናንተን የግል መረጃ እንድንሰርዝ መጠየቅ

.) የእናንተን የግል መረጃ ፕሮሰስ እንድንገድብ መጠየቅ ወይም የግል መረጃችሁን ፕሮሰስ መቃወም

ማናቸውንም የእናንተን መብቶች ተግባራዊ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ተግባራዊ የሚሆኑትን ሁኔታዎች በተመለከተ ጥያቄዎች ካሏችሁ ፤ እባካችሁን በ[email protected]. ከእኛ ጋር ግንኙነት አድርጉ፡፡ ለሁሉም አግባነት ያላቸው ጥያቄዎች በ14 የካላንደር ቀናት ውስጥ ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን፡፡ የእናንተ ጥያቄ በተለየ መልኩ ውስብስብ ከሆነ ወይም በርካታ ጥያቄዎችን ከጠየቃችሁ ከዚህ በላይ ጊዜ ሊወስድብን ይችላል፡፡ ነገር ግን በዚህ ጊዜ ለእናንተ በማሳወቅ አዳዲስ መረጃዎችን የምንሰጣችሁ ይሆናል፡፡

6. የእናንተን የግል መረጃ በተመለከተ እንዴት ቅሬታ ማቅረብ ትችላላችሁ?

መቼም ቢሆን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለማቅረብ አያስፈልጋችሁም ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡ ነገር ግን እኛ የግል መረጃ የምንጠቀምበትን ሁኔታ በተመለከተ ቅሬታ ማቅረብ ከፈለጋችሁ፤እባካችሁን የቅሬታችሁን ዝርዝር በ[email protected]. ላይ ላኩልን፡፡ የምንቀበለውን ማንኘውንም አይነት ቅሬታ መርምረን ምላሽ እንሰጥበታለን፡፡ በተጨማሪም እናንተ በምትኖሩበት ሀገር 2 ው ስጥ በሚገኝ ብቁ ብሄራዊ ባለስልጣን ዘንድ ቅሬታ የማቅረብ መብት ሊኖራችሁም ይችላል፡፡ እናንተ ቅሬታ ልታቀርቡ የምትችሉባቸውን ሁኔታዎች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ተጓዳኝ ድረገጽ ልትጎበኙ ትችላላችሁ፡፡

እኛ ይህንን የግላዊነት ፖሊሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ ልናሻሽለው እንችላለን፡፡ የዘመነው ይዘት ከተፈጻሚነት ቀኑ ጋር በድረገጻችን ላይ ይለጠፋል፡፡

ለመጨረሻ የዘመነው በጥቅምት 2015ዓ.ም

PRIVACY NOTICE FOR VISITORS OF THE TIKO WEBSITE

Protecting your privacy and personal data is very important to Triggerise Stichting and its affiliates (“us”, “our” or “we”).

This privacy notice explains what personal data we collect and use when you visit our website. We are the data controller of the personal data we hold about you and, as such, it is our responsibility to ensure their quality, confidentiality, integrity, and availability as well as have in place technical and organisational measures to help protect your personal data from unauthorised access, use or disclosure.

Questions, comments and requests regarding this Privacy Notice are welcome and should be addressed to our Data Protection Officer (DPO) via email at [email protected].

1. What personal data do we process?

Personal data means any information that relates to an identified or identifiable individual. Different pieces of collected information that can lead to the identification of a particular person also constitute personal data. Each time you visit our website we collect the following:

IP address of the requesting device, date and time of access, name and URL of the requested file, website from which access is obtained (“Referrer URL”), browser used and, where applicable, your device’s operating system and the identity of your access provider. In addition, as long as you have provided your consent, we use cookies for analytics. These cookies track the following: average engagement time, total views, views by page, activity over time, users per country and city. In case you decide to reach out to us via the webform on our website, we also collect the information you put there (e.g., name and email address).

2. What are the purposes and bases for using your personal data?

We use the above data to provide you with access to our website, ensure that the website can establish an internet connection smoothly and is easy to use; to analyse the system security and stability, as well as for performance optimisation, and user experience enhancements. If you provide us with your contact details we may use them to get in touch with you. The security, proper functioning and improvement of our website falls under our legitimate interest to offer a continuous and seamless experience when browsing our website. Use of your contact details falls under the consent you provide when you decide on a voluntary basis to complete the webform.

3. With whom will we share your personal data?

Your personal data is shared only with those who need to have access to it, which is primarily our team of web engineers. Externally, this may refer to our technical and infrastructure partners. When we share personal data with others, we put contractual arrangements (a contract containing data processing agreement and/or a non-disclosure agreement) in place to protect the personal data. If we receive requests from third parties with authority to obtain disclosure of personal data we will only fulfil them where we are permitted to do so in accordance with applicable data protection legislation. Our Website uses so-called “cookies”. You may find more information under our Cookie policy here.

4. How long will we retain your personal data?

The data that allows us to identify a user is removed after 14 days, unless any security-relevant event occurs (e.g., a DDoS attack). If there is a security-relevant event, server log files are stored until the security-relevant event has been eliminated and clarified in full.

5. What rights do you have in relation to your personal data?

You have the right to:

1.) request access to your personal data held by us

2.) request a copy of your personal data held by us

3.) ask us to rectify personal data submitted to us

4.) request that we erase your personal data

5.) request us to restrict the processing of your personal data or object to the processing of your personal data

If you wish to exercise any of your rights or you have questions on the conditions that may apply for doing so, please contact us at [email protected]. We try to respond to all legitimate requests within 14 calendar days. It may take us longer if your request is particularly complex or you have made a number of requests but in this case, we will notify you and keep you updated.

6. How can you complain about the handling of your personal data?

We hope that you won’t ever need to, but if you do want to complain about our use of personal data, please send an email with the details of your complaint to [email protected]. We will investigate and respond to any complaints we receive. You may also have the right to lodge a complaint with the competent national authority of the country in which you reside. For further information on the conditions under which you may complain to a national authority you should refer to the respective website.

We may update this Privacy Notice from time to time. The latest version will be posted on our website with the effective date.

Last updated October 2023

SERA YA FARAGHA YA MCHAKATO WA UANDIKISHAJI KWA JUKWAA LA Tiko NA UCHUKUZI WA HUDUMA

Kulinda usiri wako na taarifa yako in ya muhimu sana kwa Triggerise Stichting na washiriki wake (“sisi”, “yetu” ama “sisi”).

Sera hii ya faragha inaelezea zile taarifa zako za kibinafsi tunazokusanya, kwanini tunazikusanya hizo taarifa na ninani anaweza zifikia punde unapojiandikisha kufaidi kutoka kwa huduma na/ama bidhaa zetu. Pia inaelezea ni kwa muda gani taarifa zako za kibinafsi zinawekwa na ni haki gani unazo kuhusiana na utunzaji wa taarifa zako za kibinafsi.

Ni taasisi ya humu ndani ya Tiko ndiyo inayotawala data ya taarifa za kibinafsi ambazo tunashikilia juu yako. Maswali, maoni na maombi kuhusiana na hii sera ya faragha yanakaribishwa na yafaa kuelekezwa kwa Afisa wetu wa ulizi wa data kupitia barua pepe hii [email protected].

1. Ni taarifa gani za kibinafsi tunazochakata?

Taarifa za Kibinafsi ni Habari zozote ambazo zinahusiana na mtu ambaye ametambulishwa ama anayeweza kutambulishwa. Jumbe tofauti ambazo zimekusanywa ambazo zinawezesha mtu Fulani kutambulika, pia inajumuishwa kwa taarifa za kibinafsi. Hapa chini waweza kuona aina tofauti ya Habari za kibinafsi tunazokusanya kutoka kwako tunapokuandikisha na kuanza kupokea huduma na/ama bidhaa kupitia kwa jukwa tunayosimamia, jukwa la Tiko

 • Awamu wa kujiandikisha Ili kuwa mwanachama wa Tiko, ule ujumbe tunapokea kwako ni: jinsia, mweziwa kuzaliwa,Mwaka wa kuzaliwa, na nambari ya simu (kama inapatikana na unachagua kupeana).

 • Awamu yakuchukua huduma Tunanasa sampuli ya sauti na aina ya huduma na/ama bidhaa ambazo umepokea, Pamoja na tarehe ambayo hayo yalitendeka na mhudumu ambaye alipeana huduma na/ama bidhaa.

 • Awamu Kukomboa vidokezo vya uaminifu (‘Tiko Miles’ ama Miles) Tunachakata ni wapi ulitumia Tiko Miles zako n ani Miles ngapi ulitumia

2. Tutachakata Habari zako za kibinafsi kwa makusudi yafuatayo na chini ya misingi ifuatayo ya kisheria:

meza ya faragha
Kusudi Misingi ya kisheria ya kuchakata
Kuhakikisha ustahiki wako kupokea huduma na/ama bidhaa na kutengeneza akaunti yako kwa jukwaa la Tiko Hii inahusu habari za kibinafsi iliyokusanywa wakati wa hatua ya kujiandikisha na usindikaji unafanywa kwa msingi wa idhini yako na maslahi yetu halali.
Kuzuia utumizi mbaya wa jukwaa letu Hii inahusu sampuli ya sauti iliyopatikana wakati wa hatua ya kuchukua huduma pamoja na ufuatiliaji wa hatua ya kuchukua huduma na hatua ya kubadilisha Tiko Miles, ili kutambua mifano ya matumizi mabaya. Usindikaji huu unafanywa kwa msingi wa maslahi yetu halali.
Kuwezesha mahudumu na wauzaji kukupa huduma na/ama bidhaa. Hii inahusu habazi za kibinafsi zilizokusanywa katika hatua ya kujiandikisha pamoja na habazi za kibinafsi zilizokusanywa wakati wa hatua ya kuchukua huduma na/au hatua za kubadilisha. Usindikaji huu unafanywa kwa msingi wa maslahi yetu halali.
Ili kuweza kulipa watoa huduma na wauzaji kwa huduma na/ama bidhaa ulizopokea. Hii inahusu hasa uthibitishaji wa huduma na/ama bidhaa ulizopokea. Usindikaji huu unafanywa kwa msingi wa maslahi yetu halali pamoja na hatua muhimu kwa utekelezaji wa mkataba na watoa huduma na wauzaji.
Kukuza huduma, bidhaa, na/ama habari ambazo tunaamini zinaweza kuwa za kukuvutia. Usindikajii huu unafanywa kwa msingi wa idhini uliyotoa wakati wa hatua ya kujiandikisha. Kupokea ujumbe na/ama simu za matangazo sio sharti ili uweze kustahili kupokea huduma na/ama bidhaa, na ikiwa utabadilisha mawazo unaweza: (1) kutuma neno 'STOP' kwa mojawapo ya namba za nambari fupi ulizotumia kujiandikisha, (2) kuwasiliana na kumjulisha mhamasishaji aliyesaidia kujiandikisha kwenye jukwaa la Tiko, (3) kutupigia moja kwa moja kwa namba tulizokushirikisha, (4) kutuma ujumbe wa WhatsApp ukiandika 'STOP,' ama (5) kutuma barua pepe kwetu kwa anwani [email protected].
Kufanya utafiti, kuandaa takwimu zilizojumuishwa, na kuwa chini ya ukaguzi. Hii inaweza kumaanisha Habari za kibinafsi iliyokusanywa wakati wa kujiandikisha, kuchukua huduma, na/ama hatua za kubadilisha. Usindikaji huu unafanywa kwa msingi wa maslahi yetu halali ili tuweze kuripoti kwa wafadhili wetu pamoja na majukumu ya kisheria ya kuripoti kwa mamlaka ya afya ya umma na kusaidia maendeleo katika upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Ripoti zetu kwa wafadhili na mamlaka ya afya ya umma hutoa Habari zilizojumuishwa na takwimu ambazo hazitambulishi. Iwapo tunachambua data tuliyokusanya kwa lengo la kupata ufahamu, inaweza kutokea kwamba Habari za kibinafsi inachambuliwa pia. Msingi wa kisheria wa usindikaji ni kwa madhumuni ya utafiti wa takwimu na kisayansi.
Kuboresha ubora wa huduma na/ama bidhaa tonazokupa. Tunaweza kuwasiliana nawe ili kuuliza maoni yako juu ya uzoefu wako wa kutumia huduma na/ama bidhaa. Usindikaji huu unafanywa kwa msingi wa maslahi yetu halali.

3. Tutashiriki taarifa zako za kibinafsi na nani?

Ni sera yetu kutouza, kufanyia biashara, ama kukodesha taarifa yako ya kibinafsi na mtu yeyote. Hatufichui taarifa za kibinafsi bali kwa taasisi ambazo zinafanya kazi kwa niaba yetu zikitenda chini ya maagizo yetu na kufungwa na makubaliano ya kutofichua na/ama makubaliano ya usindikaji wa data. Kwa ujumla, kufikia aina yoyote ya taarifa za kibinafsi iko chini ya hati kali kwa msingi wa kutaka kujua. Wafanyi kazi wetu na wahusika wa tatu ambao tunaingiliana nao wamefungwa na mikataba ya usiri na kutofichua.

Ili kuweza kufanya kazi, tunatumia seti ya zana za IT zinginezo zina misingi mawinguni. Tumechagua zana ambazo zinahakikisha kiwango cha juu cha kufuata viwango vya viwanda vya ulinzi wa data na usalama. Data kutoka kwa utumizi wa app ya Tiko zinawekwa kwa jukwaa la msingi mawinguni ambalo limesimbwa na linapeanwa na Amazon Web services (AWS) ambalo limewkwa kwa eneo la kijografia la ulaya (Ireland). Tuko na mfulilizo wa hatua pana za kishirika na kiufundi (kama vile anti-virus, upimaji wa mara kwa mara wa kupenya miundo mbinu yetu ya IT) kuhakikisha usalama wa habari zako za kibinafsi.

4. Tutahifadhi taarifa zako kwa muda gani?

Tunahifadhi taarifa zako ili tuweze kutumia kile tunachojua kukusaidia, ama ili tuweze kufanya kazi nawe siku zijazo. Kwa mfano, ikiwa tunakusudia kukupa ushauri kuhusu tatizo jipya, tunaweza kuona kutoka kwenye rekodi zetu kwamba kuna masuala mengine ambayo tayari umetueleza. Kutumia taarifa hizo kukuhusu kunamaanisha tunaweza kutoa msaada ama ushauri bora.

Tafadhali elewa kwamba tunaweza kuwa na haja ya kuhifadhi (baadhi ya) habari zako za kibinafsi kwa muda mrefu kushughulikia masuala yoyote maalum yanayoweza kutokea ama kwa sababu inahitajika na sheria ama na chombo chochote cha udhibiti kinachohusika (kwa mfano, wakati tunahitaji kutimiza mahitaji ya kisheria, ya uhasibu au ya kuripoti)

5. Sheria inasema nini kuhusu haki zako?

Sheria inasema unaweza daima:

 1. Kutuomba nakala ya taarifa tunayokuwa nayo kuhus

 2. Kubadilisha taarifa tulizo nazo kukuhusu au kuzisasisha ikiwa si sahihi

 3. Kubadilisha jinsi ungependa tuwasiliane nawe

 4. Kutuomba kufuta taarifa zote tulizo nazo kukuhusu

 5. Kutuambia ikiwa una wasiwasi kuhusu jinsi tunavyohifadhi au kutumia taarifa kukuhusu na unataka kulalamika kuhusu hilo

Ikiwa unataka kutumia mojawapo ya haki zako au una maswali kuhusu masharti yanayoweza kutumika, tafadhali wasiliana nasi kupitia [email protected] Tunajaribu kujibu maombi yote halali ndani ya siku 7 hadi 14 kulingana na aina ya ombi. Pia unaweza kuwa na haki ya kulalamika kwa mamlaka inayostahili ya kitaifa katika nchi2 unayoishi. Kwa habari zaidi kuhusu masharti ambayo unaweza kulalamika kwa mamlaka ya kitaifa, tafadhali rejea kwenye tovuti husika.

Imesasishwa mwisho Novemba 2023

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ POUR LE PROCESSUS D’INSCRIPTION À LA PLATEFORME Tiko ET L’UTILISATION DU SERVICE

La protection de votre vie privée et de vos données personnelles est très importante pour Triggerise Stichting et ses affiliés (‘nous’, ‘notre’ ou ‘nous’).

Cet avis de confidentialité explique quelles données personnelles nous collectons, pourquoi nous collectons ces données et qui peut y accéder une fois que vous vous êtes inscrit pour bénéficier de nos services et/ou produits. Il explique également la durée de conservation de vos données personnelles et les droits dont vous disposez en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles.

C’est l’entité locale de Tiko qui agit en tant que responsable du traitement des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Les questions, commentaires et demandes concernant le présent avis de confidentialité sont les bienvenus et doivent être adressés à notre délégué à la protection des données (DPD) par courrier électronique à l’adresse [email protected].

1. Quelles sont les données personnelles que nous traitons?

Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Les différents éléments d’information collectés qui peuvent conduire à l’identification d’une personne particulière constituent également des données à caractère personnel. Vous trouverez ci-dessous les différentes catégories de données à caractère personnel que nous collectons lorsque vous vous inscrivez et commencez à recevoir des services et/ou des produits via la plateforme que nous gérons, la plateforme Tiko.

 • Phase d’inscription Pour devenir membre de Tiko, les informations que nous recevons de vous sont les suivantes : sexe, mois de naissance, année de naissance et numéro de téléphone (s’il est disponible et si vous choisissez de le fournir).

 • Phase de mise en œuvre des services Nous enregistrons un échantillon de voix et le type de service et/ou de produit que vous avez reçu, ainsi que la date à laquelle cela s’est produit et le fournisseur de services qui a offert le service et/ou le produit.

 • Phase d’échange de points de fidélité (‘ Tiko Miles ‘ ou ‘ Miles ‘) Nous traitons les endroits où vous avez utilisé vos Miles Tiko et le nombre de Miles que vous avez dépensés.

2. Quels sont les objectifs et les fondements de l’utilisation de vos données personnelles?

Nous traiterons vos données à caractère personnel aux fins suivantes et sur la base des fondements juridiques suivants

Tableau de confidentialité
Objectif Base légale du traitement
Pour confirmer votre éligibilité à recevoir des services et/ou des produits et pour créer votre compte sur la plateforme Tiko Il s'agit des données à caractère personnel collectées au cours de la phase d'inscription et le traitement est effectué sur la base de votre consentement et de notre intérêt légitime.
Empêcher l'utilisation abusive de notre plate-forme Il s'agit de l'échantillon vocal obtenu au cours de la phase d'utilisation du service ainsi que du suivi de l'utilisation du service et de la phase d'échange des Tiko Miles, afin d'identifier les schémas d'utilisation abusive. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime.
Pour permettre aux prestataires de services et aux vendeurs de vous offrir un service et/ou un produit Il s'agit des données à caractère personnel collectées lors de la phase d'inscription ainsi que des données à caractère personnel collectées lors de la phase d'utilisation du service et/ou de la (des) phase(s) de remboursement. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime.
pouvoir rembourser les prestataires de services et les vendeurs pour le service et/ou le produit que vous avez reçu Il s'agit en particulier de la validation des services et/ou produits que vous avez reçus. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime et constitue une étape nécessaire à l'exécution du contrat avec les prestataires de services et les vendeurs.
Pour promouvoir des services, des produits et/ou des informations que nous pensons susceptibles de vous intéresser Ce traitement est effectué sur la base du consentement que vous avez fourni au cours de la phase d'inscription. La réception de messages et/ou d'appels promotionnels n'est pas obligatoire pour pouvoir bénéficier de services et/ou de produits et, si vous changez d'avis à ce sujet, vous pouvez : (1) envoyer le mot 'STOP' à n'importe lequel des numéros courts que vous avez utilisés pour vous inscrire (2), contacter et informer un mobilisateur qui vous a aidé à vous inscrire sur la plateforme Tiko (3), nous appeler directement aux numéros partagés avec vous (4), envoyer un message WhatsApp disant 'STOP' ou (5), nous envoyer un courriel à [email protected]
Pour effectuer des recherches, préparer des statistiques agrégées et faire l'objet d'audits. Il peut s'agir de données personnelles collectées lors de l'inscription, de l'utilisation du service et/ou de la phase de remboursement. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime à pouvoir rendre compte à nos donateurs ainsi que des obligations légales qui nous incombent de rendre compte aux autorités de santé publique et de soutenir les progrès en matière d'accès universel aux soins de santé. Nos rapports aux donateurs et aux autorités de santé publique présentent des informations agrégées et les statistiques sont anonymes. Si nous analysons les données que nous avons collectées pour obtenir des informations, il se peut que des données à caractère personnel soient également analysées. La base juridique du traitement est fondée sur des objectifs statistiques et de recherche scientifique.
Améliorer la qualité des services et/ou des produits qui vous sont fournis Nous pouvons vous contacter pour vous demander votre avis sur votre expérience de l'utilisation des services et/ou des produits. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime.

3. Avec qui partagerons-nous vos données personnelles?

Nous avons pour principe de ne pas vendre, échanger ou louer vos données personnelles à qui que ce soit. Nous ne divulguons pas de données personnelles à d’autres entités que celles qui travaillent en notre nom, selon nos instructions et dans le cadre d’accords sur le traitement des données. En général, l’accès à tout type de données personnelles est strictement limité sur la base du besoin de savoir. Notre personnel et les tiers avec lesquels nous interagissons sont liés par des accords de confidentialité et de non-divulgation.

Pour pouvoir travailler, nous utilisons un ensemble d’outils informatiques, dont certains sont basés sur le cloud. Nous avons opté pour des outils qui garantissent un niveau élevé de conformité avec les normes du secteur en matière de protection et de sécurité des données. Les données de la plateforme Tiko sont stockées sur des plateformes cryptées en nuage fournies par Amazon Web Services (AWS) et hébergées dans la région géographique de l’Europe (Irlande). Nous avons mis en place une série de mesures organisationnelles et techniques plus larges (par exemple, anti-virus, tests de pénétration réguliers de notre infrastructure informatique) pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel.

4. Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles?

Nous ne conservons les informations vous concernant que pour pouvoir utiliser ce que nous savons pour vous aider, ou pour pouvoir travailler avec vous à l’avenir. Par exemple, si nous devons vous conseiller sur un nouveau problème, il se peut que nos dossiers indiquent que vous nous avez déjà parlé d’autres problèmes. L’utilisation de ces informations nous permet de mieux vous aider ou vous conseiller.

Veuillez noter que nous pouvons être amenés à conserver (certaines de) vos données à caractère personnel pendant une période plus longue pour traiter des questions spécifiques qui peuvent se poser ou parce que cela est requis par la loi ou par tout organisme de réglementation compétent (par exemple, lorsque nous devons satisfaire à des exigences légales, comptables ou de reporting).

5. Que dit la loi sur vos droits?

La loi stipule que vous pouvez toujours:

 1. Demandez-nous une copie des informations dont nous disposons à votre sujet

 2. Modifier les informations dont nous disposons à votre sujet ou les mettre à jour si elles sont incorrectes.

 3. Modifiez la façon dont vous souhaitez que nous vous contactions

 4. Demandez-nous de supprimer toutes les informations que nous possédons à votre sujet

 5. Dites-nous si vous êtes préoccupé par la manière dont nous conservons ou utilisons les informations vous concernant et si vous souhaitez déposer une plainte à ce sujet

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits ou si vous avez des questions sur les conditions qui peuvent s’appliquer, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]. Nous nous efforçons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai de 7 à 14 jours, selon le type de demande. Vous pouvez également avoir le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité nationale compétente du pays dans lequel vous résidez. Pour de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles vous pouvez déposer une plainte auprès d’une autorité nationale, veuillez consulter le site web correspondant.

በቲኮ መደላድል ላይ የሚከናወን የስምሪት ሂደትን አንዲሁም የአገልግሎት አወሳሰድን በተመለከተ የቀረበ የግላዊነት ማሳሰቢያ

የእናንተን ግላዊነት እና የግል መረጃ መጠበቅ ለትሪገራይዝ ስቲችቲንግ እና ለአጋሮቹ1 (‘እኛ’፣ ‘የእኛ’፣ ወይም ‘ለእኛ’) በጣም አስፈላጊ ነው፡፡

ይህ የግላዊነት ማሳሰቢያ እኛ ምን አይነት የግል መረጃ እንደምንሰበስብ፣ ይህንን መረጃ ለምን እንደምነስበስብ እንዲሁም ማን ይህንን መረጃ እናንተ ከአገልግሎቶቻችን እና /ወይም ምርቶቻችን ተጠቃሚ ለመሆን ከተማራችሁ በኋላ ማግኘት እንደሚችል ያብራራል፡፡ በተጨማሪም የእናንተ የግል መረጃ ለምን ያህል ጊዜ መቀመጥ እንደሚችል እንዲሁም የእናንተን የግል መረጃ ከመያዝ ረገድ ምን አይነት መብቶች እንዳሏችሁ ያብራራል፡፡

የግል መረጃ ተቆጣጣሪ በመሆን የሚንቀሳቀሰው የአከባቢው የቲኮ አካል ሲሆን እኛ ስለእናንተ የምንይዘውንም መረጃ ይቆጣጠራል፡፡ የግላዊነት ማሳሰቢያውን በተመለከተ የሚቀርቡ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች እና ሀሳቦች የሚበረታቱ ሲሆን በኢሜል አማካኝነትም በ[email protected]. ለእኛ የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር (DPO) ሊላኩ ይገባል፡፡

1. የትኛዎቹን የግል መረጃዎች እኛ ፕሮሰስ እናደርጋለን?

የግል መረጃ ከታወቀ ወይም ያልታወቀ ግለሰብ ጋር ተያያዠነት ያለው ማንኛውም አይነት መረጃ ነው፡፡ የተለያዩ የተሰበሰበ መረጃ አካላት የተወሰነ ግለሰብን ለመለየት የሚያስችሉበት ጊዜ የግል መረጃን ያዋቅራሉ፡፡ ከዚህ በመቀጠል እኛ እርስዎ በሚሰማሩበት እንዲሁም እኛ በምናስተዳድረው የቲኮ መደላድል አማካኝነት አገልግሎቶችን እና/ወይም ምርቶችን በምትቀበሉበት ጊዜ የምንሰበስባቸውን የተለያዩ የግል መረጃ አይነቶች ማየት ትችላላችሁ፡፡

 • የስምሪት ደረጃ የቲኮ አባል ለመሆን እኛ ከእናንተ የምንሰበስበው መረጃ፡ ጾታ፣ የትውልድ ወር፣ የትውልድ አመት እና ስልክ ቁጥር ናቸው፡፡ (ይህ መረጃ ካላችሁ እና መረጃውን ለማቅረብ ከመረጣችሁ)

 • የአገልግሎት አወሳሰድ ደረጃ እኛ የድምጽ ናሙና የምንወስድ ሲሆን በተጨማሪም እናንተ የተቀበላችሁትም አገልግሎት እና/ወይም ምርት አይነት ይህ ከተከናወነበት ቀን ጋር እንዲሁም ምርት እና/ወይም አገልግሎቱን ካቀረበው አገልግሎት አቅራቢ ጋር እንመዘግባለን፡፡

 • የታማኝነት ነጥቦችን መጠየቅ(‘ቲኮ ማይሎች’)ደረጃ እናንተ የቲኮ ማይሎቻችሁን የት እንደተጠቀማችሁ እንዲሁም ምን ያህል ማይለችን ጥቅም ላይ እንዳዋላችሁ ፕሮሰስ እናደርጋለን፡፡

2. የእናንተን የግል አላማ የመጠቀም አላማዎች እና መሰረቶች ምንድን ናቸው፡፡

የእናንተን የግል መረጃ ለሚከተሉት አለማዎች ፕሮሰስ የምናደርግ ሲሆን በሚከተሉት ህጋዊ መሰረቶች ላይ በተመረኮዘ መልኩም እንጠቀማለን፡፡

የግላዊነት ሰንጠረዥ
አላማ ህጋዊ የፕሮሰስ መሰረቶች
እናንተ አገልግሎቶች እና/ምርቶችን ለማግኘት ብቁ መሆናችሁን ማረጋገጥ እንዲሁም በቲኮ መደላደል ላይ የእናንተን መዝገብ ለመፍጠር ይህ በስምሪት ደረጃው ላይ የተሰበሰበውን የግል ደረጃ የሚያመላክት ሲሆን ፕሮሰስ የማድረግ ተግባሩም የሚከናወነው በእናንተ ፍቃድ አንዲሁም በእኛ ትክክለኛ ፍላጎት ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡
የእኛን መደላድል ባልተገባ መልኩ የመጠቀም ሁኔታ ለመከላከል ይህ በአገልግሎት አወሳሰድ ደረጃ ላይ የተገኘውን የድምጽ ናሙና የሚያመላክት ሲሆን፤ በተጨማሪም የአገልግሎት አወሳሰድ ቁጥጥር እንዲሁም የቲኮ ማይል ደረጃን የማስመለስ ሁኔታን ያመላክታል፤ ይህም ያልተገባ የአጠቃቀም ሁኔታዎችን ለመለየት ነው፡፡ ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው በእኛ ትክክለኛ/አግባብነት ያለው ፍላጎት ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡
አገልግሎት አቅራቢዎች እና ሻጮች ለእናንተ አገልግሎት እና/ወይም ምርት እንዲያቀርቡላችሁ ማስቻል፡፡ ይህ የሚያመላክተው በስምሪት ደረጃ ላይ የተሰበሰበውን የግል መረጃ እንዲሁም በአገልግሎት አወሳሰድ ላይ የተሰበሰበውን የግል መረጃ እና/ወይም የማስመለስ ደረጃ(ዎች) ነው፡፡ ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው በእኛ ትክክለኛ/አግባብነት ያለው ፍላጎት ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፤፡
እናንተ ለተቀበላችሁት ምርት እና/አገልግሎት ለአገልግሎት አቅራቢዎች እና ሻጮች ገንዘብ ተመላሽ ለማድረግ ይህ በተለይም እናንተ የተቀበላችሁትን ምርት እና/ወይም አገልግሎት የማጽደቅ ተግባርን ያመላክታል፡፡ ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው በእኛ ትክክለኛ/ አግባብነት ያለው ፍላጎት ላይ እንዲሁም ከአገልግሎት አቅራቢዎ እና ሻጮች ዘንድ ውል ለመፈጸም የሚኖረውን አስፈላጊ እርምጃ በማገናዘብ ነው፡፡
እናንተን ሊስቡ ይችላሉ ብለን የምናምንባቸውን ምርቶች/አገልግሎቶች እና/ወይም መረጃዎች ለማስተዋወቅ ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው እናንተ በስምሪት ደረጃው ላይ ባቀረባችሁት ፍቃድ ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡ የማስተዋወቂያ መልእክቶችን እና/ጥሪዎችን መቀበል እናንተ አገልግሎቶች አና/ወይም ምርቶች ለማግኘት ብቁ እንድትሆኑ መስፈርት አይደለም፡፡ እንዲሁም እናንተ ከፈለጋችሁ በዚህ ላይ ሀሳባችሁን ከቀየራችሁ የሚከተሉትን ማድረግ ትችላላችሁ፡ (1) 'አቁም' የሚለውን መልእክት በማናቸውም እናንተ ለመሰማራት የተጠቀማችኋቸው አጭር ኮድ ቁጥሮች ላይ መላክ፤ (2)፤ እናንተን በቲኮ መደላድል ላይ ለማሰማራት ያተዛችሁን አሰባሳቢ ማግኘት እና ማሳወቅ፤ (3) ያጋራናቸው ቁጥሮች ላይ በቀጥታ ለእኛ መደወል (4) 'አቁም' የሚል መልእክት በዋትሳፕ መላክ ወይም (5) በ[email protected]ላይ ለእኛ መልእክት መላክ
ምርምር ለማከናወን፣ የተጠናከረ ስታተስቲክስ ለማዘጋጀት እንዲሁም ኦዲቶች እንዲከናወኑ ይህ በስምሪት፣ የአገልግሎት አወሳሰድ እና/ወይም በማስመለስደረጃ ላይ የተሰበሰበ የግል መረጃን ለያመላክት ይችላል፡፡ ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው እኛ ለለጋሾቻችን ሪፖርት ማድረግ እንድንችል ባለን ትክክለኛ/አግባብነት ያለው ፍላጎት ላይ በተመረኮዘ መልኩ እንዲሁም ለህዝብ የጤና ባለስልጣናት ሪፖርት ለማድረግ ባለብን ህጋዊ ግዴታ እንዲሁም አጠቃላይ የጤና ጥበቃ አቅርቦት ለሰፊው ህዝብ እንዲመቻች የሚከናወነውን ሂደት ለመደገፍ ባለብን ግዴታ መሰረት ነው፡፡ ለለጋሾች እንዲሁም ለህዝብ ጤና ባለስልጣናት የምናቀርባቸው ሪፖርቶች የተጠናቀረ መረጃን የሚሰጡ ሲሆን በስታተስቲኮቹ ላይም ስም አይገለጽም፡፡ እኛ የሰበሰብነውን መረጃ ሀሳቦችን ለማግኘት ከተነተንን፣ ይህ የግል መረጃም ሊተነተን ይችላል፡፡ የፕሮሰስ ህጋዊ መሰረት የስታስቲክስ እና ሳይንሳዊ ምርምር አላማን የተከተለ ነው፡፡
እኛ ለእናንተ የምናቀርባቸውን አገልግሎቶች እና /ወይም ምርቶች ጥራት ለማሻሻል አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶችን ከመጠቀም ረገድ የእናንተን ተሞክሮ በተመለከተ ግብረመልሳችሁን ለማግኘት ከእናንተ ጋር ግንኙኘት ልናደርግ እንችላለን፡፡ ይህ ፕሮሰስ የሚከናወነው በእኛ ትክክለኛ/አግባብነት ያለው ፍላጎት ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡

3. የእናንተን የግል መረጃ ለማን እናጋራለን?

በእኛ ፖሊሲ መሰረት የእናንተን መረጃ አንሸጥም፣ አንነግድም ወይም ለማንኛውም ግለሰብ አናከራይም፡፡ በእኛ መመሪያዎች መሰረት ከሚሰሩ እንዲሁም ይፋ ያለማድረግ ስምምነት እና/ወይም የመረጃ ፕሮሰስ ስምምነቶችን ከፈጸሙ አካላት ውጪ ለማንኛውም አካል የግል መረጃን አናጋራም፡፡ እንደዚህ አይነት አካላት በለጋሾቻችን ወይም በእኛ ስም ለሚሰራ ኦዲተር ለምሳሌ ማጣቀሻ ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ በአጠቃለይ ማንኛውንም አይነት የግል መረጃ የማግኘት መብት በጥብቅ ለማወቅ አስፈላጊ በመሆን አሰራር ላይ የተገደበ ነው፡፡ የእኛ ሰራተኞች እንዲሁም ከእኛ ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ሶስተኛ ወገኖች ላይ የሚስጥራዊነት እንዲሁም ይፋ ያለማድረግ ስምምነቶች ገዢ ሆነው ተፈጻሚ ይደረጋሉ፡፡

ለመስራት እንድንችል፤ የተወሰኑ የመረጃ ቴክኖሎጂ መገልገያ አይነቶችን የምንጠቀም ሲሆን፤ ከእነዚህም ውስጥ የተወሰኑት በክላውድ ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ የመረጃ ጥበቃ እንዲሁም ደህንነትን በተመለከተ ከፍተኛ የኢንዱስትሪ ደረጃን የሚያሟሉ እና የሚያረጋግጡ መገልገያዎችን ለመጠቀም መርጠናል፡፡ የቲኮ መተግበሪያን ከመጠቀም ጋር የተያያዘ መረጃ የሚከማቸው በተመሰጡሩ ክላውድ ላይ የተመረኮዙ እና በአማዞን የድር አገልግሎቶች (AWS) በአውሮፓ ጂኦግራፊ ክልል(አየርላንድ) ውስጥ ሆስት በሚደረጉ መደላድሎች ላይ ነው፡፡ እኛ ያስቀመጥናቸው በርካታ ሰፊ ድርጅታዊ እና የቴክኒክ እርምጃዎች አሉ፡፡ (ለምሳሌ፡ አንቲቫይረስ፣ በመረጃ ቴክኖሎጂ መሰረተልማታችን ላይ የሚከመናወን መደበኛ የስርጸት ፍተሻ)፤ እንደዚህም የእናንተን የግል መረጃ ደህንነት ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ናቸው፡፡

4. የእናንተን የግል መረጃ ለምን ያህል ጊዜ እንይዛለን ?

ስለእናንተ መረጃ የምንይዘዘው እናንተን በተመለከተ የምናውቀውን ነገር ለእናንተ እርዳታ ለማቅረብ መጠቀም እንድንችል ወይም ወደፊት ከእናንተ ጋር እንድንሰራ ነው፡፡ ለምሳሌ እኛ አንድ አዲስ ችግርን በተመለከተ ምክር የምንሰጣችሁ ከሆነ ከእኛ መዝገቦች ላይ እናንተ ከዚህ ቀደም የነገራችሁን ሌሎች ጉዳዮች መኖራቸውን ልንመለከት እንችላለን፡፡ ይህንን መረጃ ከእናንተ ጋር በተያያዘ መጠቀም ማለት የተሻለ እርዳታ ወይም ምክር ልንሰጣችሁ እንችላለን ማለት ነው፡፡

ከእናንተ ጋር ያለን ግንኙነት ከተቋረጠ፤የተወሰነውን የእናንተን የግል መረጃ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን ለማስተናገድ ወይም በህጉ ላይ ወይም አግባብነት ባለው ተቆጣጣሪ አካል በሚፈለግበት ጊዜ ልንይዝ እንችላለን( ለምሳሌ የህግ፣ የሂሳብ አያያዝ ወይም የሪፖርት መስፈርቶችን ማሟላት በምንፈልግበት ጊዜ)

5. የእናንተን መብቶች በተመለከተ ህጉ ምን ይለናል?

ህጉ ሁል ጊዜም የሚከተሉትን ማድረግ ትችላላችሁ ይላል፡፡

.) እናንተን በተመለከተ ያለንን መረጃ ግልባጭ እንድንሰጣችሁ መጠየቅ

.) እናንተን በተመለከተ እኛ ያለንን መረጃ መቀየር ወይም የተሳሳተ ከሆነ ማዘመን

.) እንዴት ከእናንተ ጋር ግንኙነት እንድናደርግ እንደምትፈልጉ ያቀረባችሁትን መግለጫ መቀየር

.) እኛ እናንተ ላይ የያዝነውን መረጃ በሙሉ እንድንሰርዝ መጠየቅ

.) እኛ የእናንተን መረጃ የያዝንበት ወይም የምንጠቀምበት መንገድ ላይ ስጋት ካደረባችሁ ለእኛ ማሳወቅ፤ እንዲሁም በዚህ ላይ ቅሬታ ማቅረብ የምትፈልጉ ከሆነ ለእኛ ማሳወቅ

ማናቸውንም የእናንተን መብቶች ተግባራዊ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ተግባራዊ የሚሆኑትን ሁኔታዎች በተመለከተ ጥያቄዎች ካሏችሁ ፤ እባካችሁን በ[email protected]. ከእኛጋር ግንኙነት አድርጉ፡፡ ለሁሉም አግባብነት ያላቸው ጥያቄዎች በጥያቄዎቹ አይነት ላይ በተመረኮዘ መልኩ ከ7-14 ቀናት ውስጥ ምላሽ ለመስጠት እንሞክራለን፡፡ በተጨማሪም ብቁ በሆነ የምትኖሩበት የሀገሪቷ 2 ብሄራዊ ባለስልጣን ዘንድ ቅሬታ የማቅረብ መብት ሊኖራችሁ ይችላል፡፡ እናንተ ለብሄራዊ ባለስልጣኑ ቅሬታ ማቅረብ የምትችሉባቸወን ሁኔታዎች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ተጓዳን ድረገጹን ልትመለከቱ ትችላላችሁ፡፡

PRIVACY NOTICE FOR THE PROCESS OF ENROLLMENT TO THE TIKO PLATFORM AND THE SERVICE UPTAKE

Protecting your privacy and personal data is very important to Triggerise Stichting and its affiliates (“us”, “our” or “we”).

This privacy notice explains what personal data we collect, why we collect this data and who can access it once you have enrolled to benefit from our services and/or products. It also explains how long your personal data is kept and which rights you have in relation to the handling of your personal data.

It is the local Tiko entity that acts as the data controller of the personal data we hold about you. Questions, comments and requests regarding this Privacy Notice are welcome and should be addressed to our Data Protection Officer (DPO) via email at: [email protected].

1. What personal data do we process?

Personal data is any information that relates to an identified or identifiable individual. Different pieces of collected information that can lead to the identification of a particular person also constitutes personal data. Below you can see the different categories of personal data we collect when you enrol and start receiving services and/or products via the platform we manage, the Tiko platform.

 • Enrollment phase To become a Tiko member, the information we receive from you is: gender, month of birth, year of birth, and phone number (if available and you choose to provide it).

 • Service uptake phase We capture a voice sample and the type of service and/or product that you have received, along with the date this took place and the service provider that offered the service and/or product.

 • Redeeming loyalty points (‘‘Tiko Miles’’ or “Miles”) phase We process where you used your Tiko Miles and how many of the Miles you spent.

2. What are the purposes and bases for using your personal data?

We will process your personal data for the following purposes and under the following lawful bases:

Privacy table
Purpose Lawful basis for Processing
To confirm your eligibility to receive services and/or products and to create your account in the Tiko platform This refers to the personal data collected during the enrolment phase and the processing is done on the basis
To prevent misuse of our platform This refers to the voice sample obtained during the service uptake phase as well as the monitoring of the service uptake and the redeeming of Tiko Miles phase, to identify patterns of misuse. This processing is done on the basis of our legitimate interest
To enable service providers and vendors to offer you a service and/or product This refers to the personal data collected in the enrolment stage as well as personal data collected during the service uptake and/or the redeeming phase(s). This processing is done on the basis of our legitimate interest
To be able to reimburse service providers and vendors for the service and/or product you have received This refers in particular to the validation of services and/or products you have received. This processing is done on the basis of our legitimate interest as well as a necessary step for contract execution with the service providers and vendors
To promote services, products and/or information we believe may be of interest to you This processing is done based on the consent you provided during the enrolment stage. Receiving promotional messages and/or calls is not a requirement for you to be eligible to receive services and/or products and if you change your mind about it you can: (1) send the word “STOP” to any of the short code numbers that you used to enrol (2), contact and inform a mobiliser that assisted in enrolling you on the Tiko platform (3), call us directly on the numbers shared with you (4), send a WhatsApp message saying “STOP” or (5), send an email to us at [email protected]
To carry out research and to prepare aggregated statistics This may refer to personal data collected at enrollment, service-uptake and/or redeeming phase. This processing is done based on our legitimate interest to be able to report to our donors as well as legal obligations we have to report to the Ministry of Health and to support progress in universal access to health care. Our reports to donors and the Ministry present aggregated information and the statistics are anonymous. In case we analyse the data we have collected to gain insight it may be that personal data are analysed as well and the legal basis for processing is based on statistical and scientific research purposes
To carry out research, to prepare aggregated statistics and to be subject to audits This may refer to personal data collected at enrolment, service uptake and/or redeeming phase. This processing is done based on our legitimate interest to be able to report to our donors as well as legal obligations we have to report to public health authorities and to support progress in universal access to health care. Our reports to donors and to public health authorities present aggregated information and the statistics are anonymous. In case we analyse the data we have collected to gain insight, it may be that personal data are analysed as well. The legal basis for processing is based on statistical and scientific research purposes
To improve the quality of the services and/or products provided to you We may reach out to you to ask your feedback on your experience on using services and/or products.This processing is done based on our legitimate interest

3. With whom will we share your personal data?

It is our policy not to sell, trade or rent your personal data to anyone. We do not disclose personal data other than to entities that work on our behalf acting under our instructions and bound by data processing agreements. In general, access to any kind of personal data is strictly limited on a need-to-know basis. Our staff and the third parties we interact with are bound by confidentiality and non-disclosure agreements.

To be able to work, we use a set of IT tools, some of which are cloud-based. We have opted for tools that ensure a high level of compliance with the industry standards for data protection and security. Data from the Tiko platform are stored on encrypted cloud-based platforms provided by Amazon Web Services (AWS) hosted in the geographic region of Europe (Ireland). We have a series of broader organisational and technical measures in place (e.g. anti-virus, regular penetration testing of our IT infrastructure) to ensure the security of your personal data.

4. How long will we retain your personal data?

We only keep information about you so we can use what we know to assist you, or so we can work with you in the future. For example, if we are going to give you advice about a new problem, we may see from our records that there are other issues you have already told us about. Using that information about you means we can give you better assistance or advice.

Kindly note that we may need to retain (some of) your personal data for a longer period to deal with any specific issues that may arise or because it is required by law or by any relevant regulatory body (for example, when we need to satisfy legal, accounting or reporting requirements).

5. What does the law say about your rights?

The law says that you can always:

 1. Ask us for a copy of the information we have about you

 2. Change the information we have got about you or bring it up to date if it is incorrect

 3. Change how you’d like us to get in touch with you

 4. Ask us to delete all the information we have about you

 5. Tell us if you are concerned about the way we are keeping or using information about you, and want to make a complaint about this

If you wish to exercise any of your rights or you have questions on the conditions that may apply for doing so, please contact us at [email protected]. We try to respond to all legitimate requests within 7 to 14 days depending on the type of the request. You may also have the right to lodge a complaint with the competent national authority of the country in which you reside. For further information on the conditions under which you may complain to a national authority you should refer to the respective website.

SERA YA FARAGHA YA KUWAINGIZA WAHAMASISHAJI, KILINIKI, DUKA ZA DAWA NA WAUZAJI WA REJAREJA KWENYE JUKWAA LA Tiko MATUMIZI YA BAADAYE YA JUKWA HILO

Kulinda usiri wako na taarifa yako in ya muhimu sana kwa Triggerise Stichting na washiriki wake (“sisi”, “yetu” ama “sisi”).

Sera hii ya faragha inaelezea zile taarifa zako za kibinafsi tunazokusanya, kwanini tunazikusanya hizo taarifa na ninani anaweza zifikia, punde unapokubali kushirikiana nasi katika utekelezaji wa miradi yetu kupitia jukwaa la Tiko. Kivitendo, hii inatafsiri kwako kuwa mtendakazi kwa jukwaa la Tiko na kuwa na uwezo wa kutumia App ya Tiko. Hii sera ya faragha pia inaelezea ni kwa muda gani taarifa zako za kibinafsi zinawekwa na ni haki gani unazo kuhusiana na utunzaji wa taarifa zako za kibinafsi.

Ni taasisi ya humu ndani ya Tiko ndiyo inayotawala data ya taarifa za kibinafsi ambazo tunashikilia juu yako. Maswali, maoni na maombi kuhusiana na hii sera ya faragha yanakaribishwa na yafaa kuelekezwa kwa Afisa wetu wa ulizi wa data kupitia barua pepe hii [email protected].

1. Ni taarifa gani za kibinafsi tunazochakata?

Taarifa za Kibinafsi ni Habari zozote ambazo zinahusiana na mtu ambaye ametambulishwa ama anayeweza kutambulishwa. Jumbe tofauti ambazo zimekusanywa ambazo zinawezesha mtu Fulani kutambulika, pia inajumuishwa kwa taarifa za kibinafsi. Hapa chini waweza kuona aina tofauti ya Habari za kibinafsi tunazokusanya tunapokuingiza kwa mazingira ya Tiko, kulingana na jukumu ulilo nalo:

Kuwaingiza wahamasishaji: Tunakusanya moja kwa moja kutoka kwako: jina (jina la kwanza na la mwisho), eneo, kitambulisho cha kitaifa, jinsia, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya simu, na picha ya uso kwa madhumuni ya utambuzi. Hati: hati ya kitambulisho/kadi (mbele na nyuma), sahihi yako (wakati unatia sahihi kwenye kanuni ya maadili).

Utumizi wa app ya Tiko na wahamasishaji: Inanakili shighuli za mtumishi kwa app, idadi ya vijana waliojiandikisha, idadi ya Tiko Miles ulizotunukiwa, Tiko Miles zilizolipiwa kwa mwezi.

Kuingiza kliniki na dawa za dawa: tunakusanya moja kwa moja kutoka kwako: jina (jina la kwanza na lamwisho), nambari ya simu ya rununu, nambari ya kitambulisho, sahihi ya mwakilishi wa saini aliyeidhinishwa wa kituo wanapotamatisha barua ya makubaliano, anwani, namba na jina la M-PESA. Ambayo hayakusanywi moja kwa moja: majina nan amba za simu za wafanyikazi wa vituo watakao weza kufikia App ya Tiko

Utumizi wa App ya Tiko na kliniki na duka za dawa: unakili wa shughuli kwa kila mtumizi wa App, idadi ya Tiko miles za kulipiwa.

Kuwaingiza wauzaji: tunakusanya moja kwa moja kutoka kwako: jina (jina la kwanza na la mwisho), nambari ya simu ya rununu, nambari ya kitambulisho, sahihi ya barua ya makubaliano, eneo.

Utumizi wa App ya Tiko na wauzajiunakili wa shughuli kwa kila mtumizi wa App, Tiko Miles ulizotunukiwa, Tiko Miles zitakazolipiwa.

2. Ni makusudi gani na misingi ya kutumia taarifa zako za kibinafsi?

Tutachakata Habari zako za kibinafsi kwa makusudi yafuatayo na chini ya misingi ifuatayo ya kisheria:

meza ya faragha
Kusudi Misingi ya kisheria ya kuchakata
Kutamatisha barua ya makubaliano na wewe na kuhuisha akaunti yako kwa jukwaa la Tiko. Hii inahusu taarifa za kibinafsi zinazokusanywa msimu wa kuingizwa na usindikaji unafanywa kama hatua ya lazima kabla ya makubaliano, na pia kwa msingi wa maslahi yetu halali.
Kuzuia utumiaji mbaya wa jukwa letu na kufikia wajibu wetu wa ulinzi kwa idadi ya vijana. Hii inahusu hasa ile picha ya uso inayochukuliwa msimu wa kujiingiza kwa kusudi la kutambua uso (na upakiaji wowote wa baadaye wa picha zinazoombwa mara kwa mara), vile vile ufuatiliaji wa unakili wa shughuli na kutambua mifumo ya matumizi mabaya. Usindikaji huu unafanywa kwa msingi wa ruhusa yako vile vile kwa maslahi yetu halali ili tuweze kuzuia utumizi mbaya wa jukwaa letu na pia kufikia wajibu wetu wa ulinzi kwa idadi ya vijana.
Ili tuweze kukufidia kwa huduma na/ama bidhaa ambayo umepeana ama idadi ya watu ambao umesaidia kujiandikisha. Hii hasa inahusu ( ikitegemea kujumu lako kwa jukwaa) nakili zilizo na udhibitisho wa huduma na/ama bidhaa ambazo umepeana ama idadi ya Tiko Miles umetunukiwa. Usindikaji huu unafanywa kama hatua muhimu ya utekelezaji wa mkataba na kwa msingi wa maslahi yetu halali.
Kutayarisha kuripoti, takwimu zilizojumuishwa, kufanya utafiti na kwa chini ya ukaguzi. Hii inaweza husu taarifa za kibinafsi zinazokusanywa msimu wa kuingizwa, vile vile wakati wa kupeana huduma na/ama msimu wa ukombozi wa Tiko Miles. Usindikaji huu hufanyika kwa msingi wetu riba halali ya kutuwezesha kuripoti kwa wafadhili wetu vile vile wajibu wa kisheria. Tunaweza kuripoti kwa mamlaka ya afya ya umma na kusaidia maendeleo katika upatikanaji wa huduma za afya kwa ujumla. Ripoti zetu kwa wafadhili na mamlaka ya afya zinaonyesha Habari zilizojumuishwa na takwimu ambazo hazitambulishi. Ikiwapo tutachambua data ambayo tumekusanya ili kupata ufahamu, huenda ikawa kuwa taarifa za kibinafsi pia zinachambuliwa pia na msingi wa kisheria wa kusindika una msingi wa takwimu na kusudi la utafiti wa kisayansi.
Kuboresha ubora wa huduma na/ama bidhaa unazopeana. Tunaweza kukufikia kufanya ukaguzi jinsi vile unapeana huduma na/ama bidhaa. Usindikaji huu unafanyika kwa msingi wa maslahi yetu halali.

3. Tutashiriki taarifa zako za kibinafsi na nani?

Ni sera yetu kutouza, kufanyia biashara, ama kukodesha taarifa yako ya kibinafsi na mtu yeyote. Hatufichui taarifa za kibinafsi bali kwa taasisi ambazo zinafanya kazi kwa niaba yetu zikitenda chini ya maagizo yetu na kufungwa na makubaliano ya kutofichua na/ama makubaliano ya usindikaji wa data. Tasisi hizo zinaweza ashiria mkaguzi anayefanya kazi kwa niaba yetu ama kwa niaba ya wafadhili wetu, kwa mfano. Kwa ujumla, kufikia aina yoyote ya taarifa za kibinafsi iko chini ya hati kali kwa msingi wa kutaka kujua. Wafanyi kazi wetu na wahusika wa tatu ambao tunaingiliana nao wamefungwa na mikataba ya usiri na kutofichua.

Ili kuweza kufanya kazi, tunatumia seti ya zana za IT zinginezo zina misingi mawinguni. Tumechagua zana ambazo zinahakikisha kiwango cha juu cha kufuata viwango vya viwanda vya ulinzi wa data na usalama. Data tunayokusanya kwa kusudi la kuingizwa zinawekwa kwa usimamizi wa wateja uliyosimbwa (“CMR”) ambacho kinashikiliwa katika wingu katika mkoa wa kijografia wa ulaya (Ujeremani). Data kutoka kwa utumizi wa app ya Tiko zinawekwa kwa jukwaa la msingi mawinguni ambalo limesimbwa na linapeanwa na Amazon Web services (AWS) ambalo limewkwa kwa eneo la kijografia la ulaya (Ireland). Tuko na mfulilizo wa hatua pana za kishirika na kiufundi (kama vile anti-virus, upimaji wa mara kwa mara wa kupenya miundo mbinu yetu ya IT) kuhakikisha usalama wa wa habari zako za kibinafsi.

4. Tutaweka taarifa zako za kibinafsi kwa muda gani?

Tunaweka taarifa za kibinafsi tulizokusanya ili mradi wewe bado ni mtenda kazi kwa mazingara ya Tiko. Tafadhali fahamu ya kwamba ikiwa tutakomesha uhusiano wetu na wewe, tunaweza bakisha baadhi ya taarifa zako za kibinafsi ili kushughulikia maswala yoyote ambayo yanaweza kutokea ama kwa sababu inahitajika kisheria ama na taasisi yoyote inayofaa ya udhibiti (kwa mfano kama tunahitaji kukidhi mahitaji ya kisheria, uhasibu ama kuripoti).

5. Una haki gani kuhusiana na taarifa zako za kibinafsi?

1.) Una haki ya kufikia taarifa zako za kibinafsi unayopeana kwetu.

2.) Ikiwa taarifa zako za kibinafsi tulizonazo juu yako si sahihi, zimepitwa na wakati, hazijakamilika ama za kupotosha, unaweza kutuomba kuzirekebisha.

3.) Ikiwa tunatumia taarifa zako za kibinafsi kwa msingi wa idhini yako, unaweza ondoa idhini yako kwa wakati wowote.

4.) Unaweza kupinga usindikaji wa taarifa zako zote za kibinafsi ama sehemu yake, na ukifanya hivyo tutazuia usindikaji hadi ihakikishwe kama haki zetu za kisheria zinapita (ziko juu ya) masilahi yako ama la.

5.) Unaweza omba nakala ya taarifa zako za kibinafsi ambayo imeundwa, inayotumiwa kawaida na inayoweza kusomeka na machine.

6.) Kwa wakati mwingine (kwa mfano, taarifa za kibinafsi si za maana ama zinapita kiasi), unaweza kutuomba kufuta habari zako za kibinafsi.

Ikiwa unataka kutumia haki yoyote ama uko na maswali juu ya masharti ambayo yanaweza kutumika ikiwa utafanya hivyo, tafadhali wasiliana nasi hapa [email protected]. wakati utakao chukuwa kushughulikia maombi yako ni kati ya siku 7 hadi 14 kulingana na aina ya maombi. Ikiwa tutaona ya kwamba hatuwezi afikia tarehe ya mwisho ya siku 7-14 tutakujulisha.

6. Unaweza lalamika vipi juu ya utunzaji wa taarifa zako za kibinafsi?

Tunataraji ya kwamba hautahitaji kamwe, lakini ikiwa utahitaji kulalamika juu ya utumizi wa taarifa zako za kibinafsi, tafadhali tuma barua pepe na maelezo juu ya malalamishi yako kwa [email protected]. tutachunguza na kujibu malalamiko yoyote tunayopokea. Pia unaweza kuwa na haki ya kutuma malalamiko kwa mamlaka ya kitaifa yenye uwezo ya nchi unayoishi. Kwa maelezo Zaidi juu ya masharti ambayo unaweza lalamika kwa mamlaka ya kitaifa unafaa kurejelea tuvuti husika.

Tunaweza sasisha sera hii ya faragha mara kwa mara. Toleo la hivi karibuni litatumwa kwa tuvuti letu na tarehe inayofaa.

Imesasishwa mwisho Novemba 2023

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ POUR L’ENREGISTREMENT DES MOBILISATRICES, DES CLINIQUES, DES PHARMACIES ET DES DÉTAILLANTS SUR LA PLATEFORME Tiko ET L’UTILISATION DE LA PLATEFORMEQUI EN DÉCOULE

La protection de votre vie privée et de vos données personnelles est très importante pour Triggerise Stichting et ses affiliés (« nous », « notre » ou « nos »).

Cet avis de confidentialité explique quelles données personnelles nous collectons, pourquoi nous collectons ces données et qui peut y accéder, une fois que vous acceptez de vous associer à nous dans la mise en œuvre de nos programmes par le biais de la plateforme Tiko. En pratique, cela signifie que vous devenez un acteur de la plateforme Tiko et que vous pouvez utiliser l’application Tiko. Cet avis de confidentialité explique également la durée de conservation des données à caractère personnel et les droits dont vous disposez en ce qui concerne le traitement de vos données à caractère personnel.

C’est l’entité locale de Tiko qui agit en tant que responsable du traitement des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Les questions, commentaires et demandes concernant le présent avis de confidentialité sont les bienvenus et doivent être adressés à notre délégué à la protection des données (DPD) par courrier électronique à l’adresse [email protected].

1. Quelles sont les données personnelles que nous traitons?

Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Les différents éléments d’information collectés qui peuvent conduire à l’identification d’une personne particulière constituent également des données à caractère personnel. Vous trouverez ci-dessous les différentes catégories de données à caractère personnel que nous collectons lorsque nous vous intégrons à l’écosystème Tiko, en fonction de votre rôle:

Onboarding des mobilisatrices: nous recueillons directement auprès de vous: votre nom (prénom et nom de famille), votre localisation, votre identité nationale, votre sexe, votre date de naissance, votre numéro de téléphone portable et un selfie à des fins de reconnaissance faciale. Documents: carte d’identité (recto et verso), votre signature (lorsque vous signez notre code de conduite).

Utilisation de l’application Tiko par les mobilisatrices: journal des activités de l’utilisatrice sur l’application, nombre d’adolescents inscrits, nombre de Tiko Miles attribués, Tiko Miles encaissés par mois.

Onboarding des cliniques et des pharmacies: nous collectons directement auprès de vous : nom (prénom et nom de famille), numéro de téléphone portable, numéro d’identification, signature du représentant autorisé de l’établissement lors de la conclusion de la lettre d’accord, adresse, nom et numéro M-PESA. Nous collectons indirectement : les noms et numéros de téléphone des employés des établissements qui auront accès à l’application Tiko.

Utilisation de l’application Tiko par les cliniques et les pharmacies: journal d’activité par utilisateur de l’application, nombre de Tiko Miles à rembourser.

Embarquement des détaillants: nous collectons directement auprès de vous : nom (prénom et nom de famille), numéro de téléphone portable, numéro d’identification, signature de la lettre d’accord, lieu.

Utilisation de l’application Tiko par les commerçants: enregistrement de l’activité par utilisatrice de l’application, Miles Tiko attribués, Miles Tiko à rembourser.

2. Quels sont les objectifs et les fondements de l’utilisation de vos données personnelles?

Nous traiterons vos données à caractère personnel aux fins suivantes et sur la base des fondements juridiques suivants:

Tableau de confidentialité
Objectif Base légale du traitement
Pour conclure une lettre d'accord avec vous et activer votre compte sur la plateforme Tiko Il s'agit des données à caractère personnel collectées au cours de la phase d'intégration et le traitement est effectué en tant qu'étape précontractuelle nécessaire, ainsi que sur la base de notre intérêt légitime.
Prévenir l'utilisation abusive de notre plateforme et respecter nos obligations en matière de protection de la jeunesse. Il s'agit en particulier du selfie obtenu lors de la phase d'intégration à des fins de reconnaissance faciale (et de tout téléchargement ultérieur de photos demandé périodiquement), ainsi que de la surveillance du journal d'activité afin d'identifier les schémas d'utilisation abusive. Ce traitement est effectué sur la base de votre consentement ainsi que de notre intérêt légitime à pouvoir prévenir l'utilisation abusive de notre plateforme et à respecter nos obligations en matière de protection des jeunes.
Pour pouvoir vous rembourser les services et/ou produits que vous avez fournis ou le nombre de personnes que vous avez aidées à s'inscrire. Il s'agit en particulier (en fonction de votre rôle dans la plateforme) des journaux de validation des services et/ou produits que vous avez fournis ou du nombre de Tiko Miles qui vous ont été attribués. Ce traitement est effectué en tant qu'étape nécessaire à l'exécution du contrat et sur la base de notre intérêt légitime.
Préparer des rapports, des statistiques agrégées, effectuer des recherches et faire l'objet d'un audit. Il peut s'agir de données à caractère personnel collectées lors de la phase d'intégration, ainsi que lors de la phase de prestation de services et/ou d'échange de Tiko Miles. Ce traitement est effectué sur la base de notre intérêt légitime à pouvoir rendre compte à nos donateurs ainsi que des obligations légales que nous pouvons avoir de rendre compte aux autorités de santé publique et de soutenir les progrès en matière d'accès universel aux soins de santé. Nos rapports aux donateurs et aux autorités sanitaires présentent des informations agrégées et les statistiques sont anonymes. Dans le cas où nous analysons les données que nous avons collectées pour obtenir des informations, il se peut que des données personnelles soient également analysées et la base juridique du traitement est fondée sur des objectifs statistiques et de recherche scientifique.
Améliorer la qualité des services et/ou des produits que vous fournissez Nous pouvons vous contacter pour effectuer des audits sur la manière dont vous fournissez des services et/ou des produits. Ce traitement est effectué sur la base de nos intérêts légitimes

3. Avec qui partagerons-nous vos données personnelles?

Nous avons pour principe de ne pas vendre, échanger ou louer vos données personnelles à qui que ce soit. Nous ne divulguons pas de données à caractère personnel à d’autres entités que celles qui travaillent en notre nom, selon nos instructions, et qui sont liées par un accord de non-divulgation et/ou des accords de traitement des données. Ces entités peuvent être un auditeur travaillant pour notre compte ou pour le compte de nos donateurs, par exemple. En général, l’accès à tout type de données personnelles est strictement limité sur la base du besoin de savoir. Nos employés et les tiers avec lesquels nous interagissons sont liés par des accords de confidentialité et de non-divulgation. 
our pouvoir travailler, nous utilisons un ensemble d’outils informatiques dont certains sont basés sur le cloud. Nous avons opté pour des outils qui garantissent un niveau élevé de conformité avec les normes du secteur en matière de protection et de sécurité des données. Les données que nous collectons à des fins d’intégration sont stockées dans un outil crypté de gestion de la relation client (GRC ou en anglais « CRM ») qui est hébergé dans un nuage dans la région géographique de l’Europe (Allemagne). Les données issues de l’utilisation de l’application Tiko sont stockées sur des plateformes cryptées basées sur le cloud fournies par Amazon Web Services (AWS) et hébergées dans la région géographique de l’Europe (Irlande). Nous avons mis en place une série de mesures organisationnelles et techniques plus larges (par exemple, anti-virus, tests de pénétration réguliers de notre infrastructure informatique) pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel.

4. Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles?

Nous conservons les données personnelles collectées aussi longtemps que vous êtes un acteur actif de l’écosystème Tiko. Veuillez noter qu’en cas de cessation de notre relation avec vous, il se peut que nous devions conserver (certaines de) vos données à caractère personnel pour traiter toute question spécifique susceptible de se poser ou parce que la loi ou tout organisme de réglementation compétent l’exige (par exemple, lorsque nous devons satisfaire à des exigences juridiques, comptables ou de reporting).

5. Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données personnelles?

1.) Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que vous nous avez communiquées

2.) Si les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet sont inexactes, périmées, incomplètes ou trompeuses, vous pouvez nous demander de les rectifier

3.) Lorsque nous utilisons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment

4.) Vous pouvez vous opposer au traitement de tout ou partie de vos données à caractère personnel et, dans ce cas, nous limiterons le traitement jusqu’à ce qu’il soit vérifié, que nos intérêts légitimes l’emportent ou non sur les vôtres.

5.) Vous pouvez demander une copie structurée, couramment utilisée et lisible par machine de vos données à caractère personnel

6.) Dans certaines circonstances (par exemple, si les données personnelles ne sont pas pertinentes ou sont excessives), vous pouvez nous demander d’effacer vos données personnelles.

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits ou si vous avez des questions sur les conditions d’exercice de ces droits, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]. Le délai de traitement de vos demandes varie entre 7 et 14 jours, en fonction du type de demande. Si nous constatons que nous ne sommes pas en mesure de respecter le délai de 7 à 14 jours, nous vous en informerons.

6. Comment pouvez-vous vous plaindre du traitement de vos données personnelles?

Nous espérons que vous n’aurez jamais besoin de le faire, mais si vous souhaitez vous plaindre de l’utilisation que nous faisons de vos données personnelles, envoyez un courriel avec les détails de votre plainte à [email protected]. Nous examinerons et répondrons à toutes les plaintes que nous recevrons. Vous pouvez également avoir le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité nationale compétente du pays dans lequel vous résidez. Pour de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles vous pouvez déposer une plainte auprès d’une autorité nationale, veuillez consulter le site web correspondant.

Nous pouvons mettre à jour cet avis de confidentialité de temps à autre. La dernière version sera publiée sur notre site web avec la date d’entrée en vigueur.

Dernière mise à jour en novembre 2023

አሰባሳቢዎችን ፣ክሊኒኮችን፣ ፋርማሲዎችን እንዲሁም ችርቻሮ ሺያጮችን ወደ ቲኮ መደላድል የማምጣት እና የማለማመድ ስራን እንዲሁም ከዚያ በኋላ የሚኖር የመደላድሉ አጠቃቀምን በተመለከተ የተዘጋጀ የግላዊነት ማሳሰቢያ

የእናንተን ግላዊነት እንዲሁም የግል መረጃዎች መጠበቅ ለትሪገራይዝ ስቲችቲንግ እንዲሁም ለአጋሮቹ1(‘እኛ’፣ ‘የእኛ’ ወይም’ለእኛ’) በጣም አስፈላጊ ነው፡፡

የግላዊነት ማሳሰቢያው እኛ ምን አይነት የግል መረጃ እንደምንሰበስብ፣ እነዚህን መረጃዎች ለምን እንደምንሰበስብ እንዲሁም መረጃዎቹን ማን ማግኘት እንደሚችል የሚያስረዳ ሲሆን፤ ይሀም እናንተ በቲኮ መደላድል አማካኝነት በፕሮግራሞቻችን ትግበራ ላይ ከእኛ ጋር አጋርነት ፈጥራችሁ ለመስራት ከተስማማችሁ በኋላ የሚከናወን ነው፡፡ ይህ የግላዊነት ማሳሰቢያ በተጨማሪም ለምን ያህል ጊዜ የግል መረጃ እንደሚቀመጥ እንዲሁም እናንተ ከግል መረጃችሁ አያያዝ ጋር በተያያዘ የትኛዎቹ መብቶች እንዳሏችሁ ያብራራል፡፡

እኛ ስለእናንተ የምንይዘውን የግል መረጃ በተመለከተ የመረጃ ተቆጣጣሪ ሆኖ የሚሰራው የአከባቢው የቲኮ አካል ነው፡፡ ይህንን የግላዊነት ማሳሰቢያ በተመለከተ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች እንዲሁም ሀሳቦች የሚበረታቱ ሲሆን ለእኛ የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር (DPO) በ[email protected]. ሊላኩ ይገባል፡፡

1. የትኛውን የግል መረጃ ፕሮሰስ እናደርጋለን?

የግል መረጃ ማለት ካልተለየ ወይም ከማይታወቅ ግለሰብ ጋር ግንኙነት ያለው ማንኛውም አይነት መረጃ ማለት ነው፡፡

የተለያዩ የተሰበሰበ መረጃ አካላት የተወሰነ ግለሰብን ወደ መለየት ሊመሩን በሚችሉበት ጊዜ የግል መረጃን ያዋቅራሉ፡፡ ከዚህ በታች እኛ እናንተ በቲኮ ስነምህዳር ውስጥ በምናሰማራችሁ ጊዜ በምትጫወቱት ሚና ላይ በተመረኮዘ መልኩ የሚኖሩ የተለያዩ የግል መረጃ መደቦችን መመልከት ትችላላችሁ፡፡

አሰባሳቢዎችን ማሰማራት፡ ከእናንተ የሚከተሉትን መረጃዎች በቀጥታ እንሰበስባለን፡ ስም( ስምከነ አባት)፣ ስፍራ ፣ብሄራዊ መታወቂያ፣ ጾታ፣ የትውልድ ቀን፣ የሞባይል ስልክ ቁጥር እና የፊት ፎቶ ግራፍ- ፊትን ለመለየት አላማ፡፡ ሰነዶች፡ የመታወቂያ ሰነድ/ካርድ (የፊት እና የጀርባ)፣ የእርሶ ፊርማ( የእኛን የስነምግባር ህግ በምትፈርሙበት ጊዜ)

በአሰባሳቢዎች አማካኝነት የሚከናወን የቲኮ መተግበሪያ አጠቃቀም፡ በመተግበሪያው ላይ ተጠቃሚው የሚያከናውነው እንቅስቃሴ መዝገብ፣ የተሰማሩ ታዳጊዎች ብዛት ፣የተሰጡ የቲኮ ማይሎች ብዛት፣በየወሩ ወደ ገንዘብ የተቀየሩ የቲኮ ማይል መጠኖች

ክሊኒኮችን እና ፋርማሲዎችን ወደ ስራ ማስገባት፡ ከእናንተ በቀጥታ የሚከተሉትን መረጃዎች እንሰበስባለን፡ ስም(ስም ከነአባት ስም )፣ የሞባይል ስልክ ቁጥር፣ የመታወቂያ ቁጥር፣ የስምምነት ደብዳቤው በሚፈርምበት ጊዜ የተቋሙን የተፈቀደለት ተወካይ ፈራሚ ፊርማ፣ አድራሻ፣ የM-PESA ስም እና ቁጥር 2፡፡ በተናጠል ደግሞ የሚከተሉትነ4 እንሰበስባለን፡ የቲኮ መተግበሪያን ማግኘት የሚችሉ የተቋማት ሰራተኞች ስሞች እና ስልክ ቁጥሮች

በክሊኒኮች እና ፋርማሲዎች አማካኝነት የሚከናወን የቲኮ መተግበሪያ አጠቃቀም፡ በመተግበሪያው ተጠቃሚ የሚከናወን እንቅስቃሴን መመዝገብ፣ ተመላሽ የሚደረጉ የቲከ ማይሎች ብዛት

የችርቻሮ ሻጮችን ማሰማራት፡ ከእናንተ የሚከተሉትን መረጃዎች በቀጥታ እንሰበስባለን፡ ስም (ስም ከእነአባት ስም)፣ የሞባይል ስልክ ቁጥር፣ የመታወቂያ ቁጥር፣ የስምምነት ደብዳቤው ፊርማ፣ ስፍራ

በችርቻሮ ሻጮች አማካኝነት የሚከናወነው የቲኮ መተግበሪያ አጠቃቀም፡ በመተግበሪያው ተጠቃሚ ላይ እንቅስቃሴዎች ይመዘገባሉ፣ የተሰጡ የቲኮ ማይሎች፣ ተመላሽ የሚደረጉ የቲኮ ማይሎች 1አጋር ማለት በትሪገራይዝ ስቲችቲንግ የድርጅቶች ቡድን ውሰጥ የሚገኝ አካል ማለት ነው፡፡ 2M-PESA ስም እና ቁጥር የሚያስፈልጉት በኬንያ ውስጥ ለሚከናወን ስምሪት ብቻ ነው፡፡

2. የእናንተን የግል መረጃ የመጠቀም አላማዎች እና መሰረቶች ምንድን ናቸው?

የእናንተን የግል መረጃ ፕሮሰስ የምናደርገው ለሚከተሉት አላማዎች እንዲሁም በሚከተሉት ህጋዊ መሰረቶች ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡

የግላዊነት ሰንጠረዥ
አላማ ፕሮሰስ ማድረጊያ ህጋዊ መሰረቶች
ከእናንተ ጋር የስምምነት ደብዳቤ ለመፈረም እንዲሁም የእናንተን መዝገብ በቲኮ መደላድል ላይ ለማንቃት ይህ የሚያመላክተው በስምሪት ሂደቱ ላይ የተሰበሰበውን የግል መረጃ ነው፡፡ ፕሮሰሱ የሚከናወነው እንደአስፈላጊነቱ በቅድመ-በቅድመ ፕሮሰስ ደረጃ ላይ እንድሁም በእኛ ትክክለኛ ፍላጎት ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡
የእኛ መደላድል ባልተገባ መልኩ ጥቅም ላይ የሚውልበትን ሁኔታ ለመከላከል እንዲሁም ወጣት ማህበረሰቦችን በተመለከተ ያሉንን የከለላ ግዴታዎች ለማሟላት ይህ በተለይም የሚያመላክተው ፊትን ለመለየት አላማ በስምሪት ደረጃው ላይ የተገኘውን የፊት ፎቶ ግራፍ ነው፡፡ (እንዲሁም በየተወሰነ ጊዜ የሚጠየቅ ማንኛውንም አይነት ከዚህ በኋላ የሚኖር ፎቶዎች የመጫን ሁኔታን ያመላክታል )፤ በተጨማሪም ባልተገባ መልኩ የመጠቀም ሁኔታዎች ድግግሞሽን ለመለየት የሚከናወን የእንቅስቃሴዎች ቁጥጥርን ያካትታል ይህ ሂደት የሚከናወነው በእናንተ ፍቃድ እንዲሁም ህጋዊ የሆነ ፍላጎት በሚኖርበት ጊዜ የመደላድሉን ያልተገባ አጠቃቀም ለመከላከል እንዲሁም ወጣት ሰዎች ላይ የሚኖረንን የከለላ ግዴታ ለማሟላት ነው፡፡
እናንተ ላቀረባችኋቸው አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶች ወይም በማሰማራት ሂደት ላይ ለደገፋችኋቸው ግለሰቦች ገንዘብ ተመላሽ ማድረግ እንድንችል ይህ በተለይም (እናንተ በመደላድሉ ላይ በሚኖራችሁ ሚናላይ በተመረኮዘ መልኩ( መዝገቦችን እንዲሁም እናንተ ያቀረባችኋቸውን እና/ወይም ምርቶች ማጽደቂያ ወይም ደግሞ ለእናንተ የተሰጧችሁን የቲኮ ማይሎች ብዛት ያመላክታል፡፡ ይህ ሂደት የሚከናወነው ለውል አፈጻጸም አስፈላጊ ደረጃ በመሆን፤ እንዲሁም በእኛ ትክክለኛ ፍላጎት መሰረት ነው፡፡
ሪፖርት ፣ የተጠናቀረ ስታተስቲክስ ለማዘጋጀት፣ ምርምር ለማካሄድ እና ኦዲት እንዲፈጸም ለማድረግ ይህ በስምሪት ደረጃው ላይ የተሰበሰበ የግል መረጃን ሊያመላክት ይችላል፡፡ በተጨማሪም በአገልግሎት አቅርቦት እና/ወይም የቲኮ ማይሎችን በማስመለስ ደረጃ ላይ ሊከናወን ይችላል፡፡ ይህ ፕሮሰስ እኛ ለጋሾቻችን ሪፖርት የማድረግ ትክክለኛ ፍላጎታችን ላይ በተመረኮዘ መልኩ የሚከናወን ሲሆን የህዝብ የጤና ባለስልጣናት ሪፖርት ለማድረግ እንዲሁም ከጤና ጥበቃ ረገድ ሁሉን አካታች ፍቃድ የሚኖርበትን ሂደት ለመደገፍ ሊከናወን ይችላል፡፡ እኛ ለለጋሾች እና የጤና ባለስልጣናት የምናቀርባቸው ሪፖርቶች የተጠናቀረ መረጃን የሚያቀርቡ ሲሆን ስታትስቲክሶቹን ስም የማያካትቱ ይሆናሉ፡፡ እኛ ሀሳቦችን ለማግኘት የሰበሰብነውን መረጃ የምንተነትን ከሆነ፤ የግል መረጃዎቹ የሚተነተኑ እንዲሁም የፕሮሰሱ ህጋዊ መሰረት በስታስቲክስ እና ሳይንሳዊ ጥናት አለማዎች ላይ የተመረኮዘ ሊሆን ይችላል፡፡
እናንተ የምታቀርቧቸውን አገልግሎቶች እና /ወይም ምርቶች ጥራት ለማሻሻል እናንተ አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶችን የምታቀርቡበትን አግባብ በተመለከተ ኦዲቶችን እንድታከናውኑ ልንጠይቃችሁ እንችላለን፡፡ ፕሮሰሱ የሚከናወነው በእኛ ምክንያታዊ ፍላጎቶች ላይ በተመረኮዘ መልኩ ነው፡፡

3. የእናንተን የግል መረጃ ለማን እናጋራለን?

በእኛ ፖሊሲ መሰረት የእናንተን መረጃ አንሸጥም፣ አንነግድም ወይም ለማንኛውም ግለሰብ አናከራይም፡፡ በእኛ መመሪያዎች መሰረት ከሚሰሩ እንዲሁም ይፋ ያለማድረግ ስምምነት እና/ወይም የመረጃ ፕሮሰስ ስምምነቶችን ከፈጸሙ አካላት ውጪ ለማንኛውም አካል የግል መረጃን አናጋራም፡፡ እንደዚህ አይነት አካላት በለጋሾቻችን ወይም በእኛ ስም ለሚሰራ ኦዲተር ለምሳሌ ማጣቀሻ ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ በአጠቃለይ ማንኛውንም አይነት የግል መረጃ የማግኘት መብት በጥብቅ ለማወቅ አስፈላጊ በመሆን አሰራር ላይ የተገደበ ነው፡፡ የእኛ ሰራተኞች እንዲሁም ከእኛ ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ሶስተኛ ወገኖች ላይ የሚስጥራዊነት እንዲሁም ይፋ ያለማድረግ ስምምነቶች ገዢ ሆነው ተፈጻሚ ይደረጋሉ፡፡

ለመስራት እንድንችል፤ የተወሰኑ የመረጃ ቴክኖሎጂ መገልገያ አይነቶችን የምንጠቀም ሲሆን፤ ከእነዚህም ውስጥ የተወሰኑት በክላውድ ላይ የተመረኮዙ ናቸው፡፡ የመረጃ ጥበቃ እንዲሁም ደህንነትን በተመለከተ ከፍተኛ የኢንዱስትሪ ደረጃን የሚያሟሉ እና የሚያረጋግጡ መገልገያዎችን ለመጠቀም መርጠናል፡፡ በስምሪት አላማዎቻችን ላይ የምንሰበስበው መረጃ በተመሰጠረ የደንበኛ ግንኙነት አመራር(‘CRM’) መገልገያ ላይ የሚቀመጥ ሲሆን ይሀም በአውሮፓ የጂኦግራፊ ክልል (ጀርመን) ውሰጥ ሆስት የሚደረግ ነው፡፡ የቲኮ መተግበሪያን ከመጠቀም ጋር የተያያዘ መረጃ የሚከማቸው በተመሰጡሩ ክላውድ ላይ የተመረኮዙ እና በአማዞን የድር አገልግሎቶች (AWS) በአውሮፓ ጂኦግራፊ ክልል(አየርላንድ) ውስጥ ሆስት በሚደረጉ መደላድሎች ላይ ነው፡፡ እኛ ያስቀመጥናቸው በርካታ ሰፊ ድርጅታዊ እና የቴክኒክ እርምጃዎች አሉ፡፡ (ለምሳሌ፡ አንቲቫይረስ፣ በመረጃ ቴክኖሎጂ መሰረተልማታችን ላይ የሚከመናወን መደበኛ የስርጸት ፍተሻ)፤ እንደዚህም የእናንተን የግል መረጃ ደህንነት ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ናቸው፡፡

4. የእናንተን የግል መረጃ ለምን ያህል ጊዜ እንይዛለን?

እናንተ የቲኮ ስነምህዳር ንቁ ከዋኝ እስከሆናችሁ ድረስ የሰበሰብነውን መረጃ የምንይዝ ይሆናል፡፡ ከእናንተ ጋር ያለን ግንኙነት ከተቋረጠ፤የተወሰነውን የእናንተን የግል መረጃ ልዩ ልዩ ጉዳዮችን ለማስተናገድ ወይም በህጉ ላይ ወይም አግባብነት ባለው ተቆጣጣሪ አካል በሚፈለግበት ጊዜ ልንይዝ እንችላለን( ለምሳሌ የህግ፣ የሂሳብ አያያዝ ወይም የሪፖርት መስፈርቶችን ማሟላት በምንፈልግበት ጊዜ

5. ከግል መረጃችሁ ጋር በተያያዘ ምን አይነት መብቶች አሏችሁ?

.) እናንተ ለእኛ ያቀረባችሁትን የግል መረጃ የማግኘት መብት አላችሁ፡፡

.) ስለእናንተ የያዝነው የግል መረጃ ትክክለኛ ያልሆነ ፣ ጊዜው ያለፈበት፣ ያልተሟላ ወይም የሚያሳስት ከሆነ፤ እኛ እንድናስተካክለው ልትጠይቁን ትችላላችሁ

.) እኛ በፍቃዳችሁ ላይ በተመረኮዘ መልኩ የእናንተን የግል መረጃ በምንጠቀምበት ጊዜ፤ ፍቃዳችሁን በማንኛውም ጊዜ ማንሳት ትችላላችሁ፡፡

.) የእናንተ ከፊል ወይም ሁሉም የግል መረጃ ፕሮሰስ የሚደረግበትን ሁኔታ መቃወም ትችላላችሁ፡፡ እንዲሁም ይህንን ካደረጋችሁ እኛ የሚኖረን ትክክለኛ ፍላጎት በእናንተ ፍላጎት ላይ የበላይነት አለው ወይም የለውም የሚለውን እስከምናረጋግጥ ድረስ ፕሮሰሱን የምንገድብ ይሆናል፡፡

.) መዋቅር ያለው በመደበኛነት ጥቅም ላይ የሚውል እንዲሁም በማሽን የሚነበብ የግል መረጃችሁ ግልባጭን መጠየቅ ትችላላችሁ፡፡

.) በተወሰኑ ሁኔታዎች (ለምሳሌ፡ የግል መረጃችሁ አግባብነት የሌለው ወይም ከመጠን በላይ የበዛ ከሆነ) የእናንተን የግል መረጃ እንድንሰርዝ ልትጠይቁን ትችላላችሁ፡፡

ማናቸውንም የእናንተን መብቶች ተግባራዊ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ይህንን በምታደርጉበት ጊዜ ተግባራዊ የሚሆኑትን ሁኔታዎች በተመለከተ ጥያቄዎች ካሏችሁ ፤ እባካችሁን በ[email protected]. ከእኛጋር ግንኙነት አድርጉ፡፡ የምንቀበላቸውን ማናቸውንም ቅሬታዎች በመመርመር ምላሽ የምንስጥባቸው ይሆናል፡፡ በተጨማሪም ብቁ በሆነ በምትኖሩበት የሀገሪቷ 3 ብሄራዊ ባለስልጣን ዘንድ ቅሬታ የማቅረብ መብት ሊኖራችሁ ይችላል፡፡ እናንተ ለብሄራዊ ባለስልጣኑ ቅሬታ ማቅረብ የምትችሉባቸወን ሁኔታዎች በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ተጓዳን ድረገጹን ልትመለከቱ ትችላላችሁ፡፡

እኛ ይህንን የግላዊነት ማሳሰቢያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ልንቀይር እንችላለን፡፡ የዘመነው ይዘት ከተፈጻሚነት ቀኑ ጋር በእኛ ድረገጽ ላይ ይለጠፋል፡፡

ለመጨረሻ የዘመነው በህዳር 2015ዓ.ም

PRIVACY NOTICE FOR THE ONBOARDING OF MOBILISERS, CLINICS, PHARMACIES AND RETAILERS TO THE Tiko PLATFORM AND SUBSEQUENT USE OF THE PLATFORM

Protecting your privacy and personal data is very important to Triggerise Stichting and its affiliates (‘‘us”, “our” or “we”).

This privacy notice explains what personal data we collect, why we collect these data and who can access them, once you agree to partner with us in the implementation of our programmes through the Tiko platform. Practically, this translates to you becoming an actor in the Tiko platform and being able to use the Tiko app. This privacy notice also explains how long personal data is kept and which rights you have in relation to the handling of your personal data.

It is the local Tiko entity that acts as the data controller of the personal data we hold about you. Questions, comments and requests regarding this Privacy Notice are welcome and should be addressed to our Data Protection Officer (DPO) via email at [email protected].

1. What personal data do we process?

Personal data is any information that relates to an identified or identifiable individual. Different pieces of collected information that can lead to the identification of a particular person, also constitutes personal data. Below you can see the different categories of personal data we collect when we onboard you to the Tiko ecosystem, depending on the role you have:

Onboarding of mobilisers: we collect directly from you: name (first and last name), location, national ID, gender, birth date, mobile phone number, and a selfie for face recognition purposes. Documents: ID document/card (front and back), your signature (when you sign our Code of Conduct).

Use of the Tiko app by mobilisers: logs activity of the user on the app, number of adolescents enrolled, number of Tiko Miles awarded, Tiko Miles cashed out per month.

Onboarding of clinics and pharmacies: we collect directly from you: name (first and last name), mobile phone number, ID number, signature of the authorised signatory representative of the facility when concluding the Letter of Agreement, address, M-PESA name and number. Collected indirectly: names and phone numbers of the employees of the facilities who will have access to the Tiko app.

Use of the Tiko app by clinics and pharmacies: logs activity per app user, number of Tiko Miles to be reimbursed.

Onboarding of retailers: we collect directly from you: name (first and last name), mobile phone number, ID number, signature of the Letter of Agreement, location.

Use of the Tiko app by retailers: logs activity per app user, Tiko Miles awarded, Tiko Miles to be reimbursed.

2. What are the purposes and bases for using your personal data?

We will process your personal data for the following purposes and under the following lawful bases:

Privacy table
Purpose Lawful basis for Processing
To conclude a Letter of Agreement with you and to activate your account in the Tiko platform This refers to the personal data collected during the onboarding phase and the processing is done as a necessary pre-contractual step, as well as on the basis of our legitimate interest
To prevent misuse of our platform and to meet our safeguarding obligations towards the youth population This refers in particular to the selfie obtained during the onboarding phase for facial recognition purposes (and any subsequent uploading of photos periodically requested), as well as the monitoring of the activity log to identify patterns of misuse. This processing is done on the basis of your consent as well as on our legitimate interest to be able to prevent misuse of our platform and also meet our safeguarding obligations towards the youth population
To be able to reimburse you for the services and/or products you have provided or the amount of individuals you have supported in enrolling This refers in particular (depending on your role in the platform) to the logs with validation of services and/or products you have provided or the number of Tiko Miles you have been awarded. This processing is done as a necessary step for contract execution and on the basis of our legitimate interest
To prepare reporting, aggregated statistics, to carry out research and be subject to audit This may refer to personal data collected at the onboarding phase, as well as during the service provision and/or redeeming of the Tiko Miles phase. This processing is done based on our legitimate interest to be able to report to our donors as well as legal obligations we may have to report to public health authorities and to support progress in universal access to health care. Our reports to donors and the health authorities present aggregated information and the statistics are anonymous. In case we analyse the data we have collected to gain insight, it may be that personal data are analysed as well and the legal basis for processing is based on statistical and scientific research purposes
To improve the quality of the services and/or products you provide We may reach out to you to carry out audits on the manner in which you provide services and/or products. This processing is done based on our legitimate interests

3. With whom will we share your personal data?

It is our policy not to sell, trade or rent your personal data to anyone. We do not disclose personal data other than to entities that work on our behalf acting under our instructions and bound by a non-disclosure agreement and/or data processing agreements. Such entities may refer to an auditor working on our behalf or on behalf of our donors, for example. In general, access to any kind of personal data is strictly limited on a need-to-know basis. Our employees and the third parties we interact with are bound by confidentiality and non-disclosure agreements.

To be able to work, we use a set of IT tools some of which are cloud-based. We have opted for tools that ensure a high level of compliance with the industry standards for data protection and security. The data we collect for onboarding purposes are stored in an encrypted Customer Relationship Management (‘‘CRM’’) tool that is hosted in a cloud in the geographic region of Europe (Germany). Data from the use of the Tiko app are stored on encrypted cloud-based platforms provided by Amazon Web Services (AWS) hosted in the geographic region of Europe (Ireland). We have a series of broader organisational and technical measures in place (e.g., anti-virus, regular penetration testing of our IT infrastructure) to ensure the security of your personal data.

4. How long will we retain your personal data?

We retain the personal data collected for as long as you are an active actor in the Tiko ecosystem. Kindly note that in case of termination of our relation with you, we may still need to retain (some of) your personal data to deal with any specific issues that may arise or because it is required by law or by any relevant regulatory body (for example when we need to satisfy legal, accounting or reporting requirements).

5. What rights do you have in relation to your personal data?

1.) You have the right to access the personal data that you submitted to us

2.) If the personal data we hold about you is inaccurate, outdated, incomplete or misleading, you may ask us to rectify them

3.) Where we are using your personal data on the basis of your consent, you can withdraw your consent at any time

4.) You can object to the processing of all or part of your personal data, and if you do so we will restrict the processing until it is verified, whether our legitimate interests override your interests or not

5.) You can request a structured, commonly used and machine-readable copy of your personal data

6.) In some circumstances (for example, the personal data are irrelevant or excessive), you can ask us to erase your personal data

If you wish to exercise any of your rights or you have questions on the conditions that may apply for doing so, please contact us at [email protected]. The turnaround time to address your requests vary between 7 to 14 days, depending on the kind of request. In case we see that we are not able to meet the 7- to 14-day deadline, we will keep you informed.

6. How can you complain about the handling of your personal data?

We hope that you won’t ever need to, but if you do want to complain about our use of personal data, please send an email with the details of your complaint to [email protected]. We will investigate and respond to any complaints we receive. You may also have the right to lodge a complaint with the competent national authority of the country in which you reside. For further information on the conditions under which you may complain to a national authority you should refer to the respective website.

We may update this Privacy Notice from time to time. The latest version will be posted on our website with the effective date.

Last updated November 2023

We use cookies to understand how you use our website and improve your experience. Read more about this.

Okay, I accept    No, I deny

ለድረገጽ ጎብኚዎች የተዘጋጀ አጭር የግላዊነት ማሳሰቢያ

እኛ የምንሰበስባቸው የመረጃ አይነቶች

 • የጠያቂ መገልገያ የIPአድራሻ ፣ፍቃድ የተገኘበት ቀን እና ሰአት፣ የተጠየቀው መዝገብ ስም እና URL፣ ፍቃድ የተገኘበት ድህረገጽ ("ሪፈር ያደረገው URL")፣ ጥቅም ላይ የዋለው ብራውዘር፣ እንዲሁም ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ የእናንተ መገልገያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና የፍቃድ ሰጪያችሁ መለያ
 • አማካኝ የተሳትፎ ጊዜ፣ አጠቃላይ እይታዎች፣ የገጹ እይታ፣ በጊዜ ሂደት የነበረ እንቅስቃሴ፣ በየሀገሩ እና ከተማው ያሉ ተጠቃሚዎች (ኩኪስ ለመጠቀም ፍቃድ በምትሰጡበት ጊዜ ብቻ)
 • የእናንተ የግንኙነት ዝርዝሮች (የግንኙነት የድረገጽ ቅጹን ለመሙላት ከወሰናችሁ

የእናንተን መብቶች እወቁ

 • የግል መረጃችሁን የማግኘት
 • ግልባጭ የመጠየቅ
 • ለእኛ ያቀረባችሁልንን የግል መረጃ እንድናስተካክል የመጠየቅ
 • የእናንተን የግል መረጃ ወይም ቁሳቁሶች ፕሮሰስ የማድረግ መብትን እንድንገድብ የመጠየቅ ወይም በፕሮሰሱ ላይ ተቃውሞ የማቅረብ
 • እናንተን እንድንረሳችሁ የመጠየቅ
 • ስለእኛ ቅሬታ የማቅረብ

የእናንተን መረጃ ለምን እንጠቀማለን

 • ለእናንተ በድረገጻችን ላይ ፍቃድ ለመስጠት
 • ድረገጹ በተሳለጠ መልኩ እና ደህንነቱ ተጠብቆ እንደሚንቀሳቀስ ለማረጋገጥ
 • ለማሻሻል እንዲቻል
 • እናንተ የግንኙነት ዝርዝሮቻችሁን ካቀረባችሁ ከእናንተ ጋር ለመገናኝት እንዲቻል፡፡

የእናንተን መረጃ ማን ማግኘት ይችላል?

 • ለግንኙነት አላማዎች የእናንተን የግል መረጃ አንሸጥም፣ አናከራይም ወይም አናጋራም (ቀጥተኛ ማርኬቲንግን ጨምሮ)
 • የግል መረጃን የማግኘት መብት በጥብቅ ለማወቅ አስፈላጊ የመሆን አሰራር ላይ ተመርኩዞ የተገበደ ሲሆን መረጃውንም የምናጋራው የሚስጥራዊነት እና ይፋ ያለማድረግ ስምምነቶችን ፈርመው ተገዢ ለሆኑ ሰራተኛ አባላቶቻችን ብቻ ነው፡፡

Privacy notice for visitors

Types of data we collect

 • IP address of the requesting device, date and time of access, name and URL of the requested file, website from which access is obtained (“Referrer URL”), browser used and, where applicable, your device’s operating system and the identity of your access provider
 • Average engagement time, total views, views by page, activity over time, users per country and city (only upon your consent for the use of cookies)
 • Your contact details (in case you decide to complete the contact webform)

Know your rights

 • Access your personal data
 • Ask for a copy
 • Ask us to rectify personal data submitted to us
 • Ask us to restrict the processing of your personal data or object to their processing
 • Ask us to forget you
 • Complain about us

Why we use your data

 • To give you access to our website
 • To ensure that the website runs smoothly and in a secure manner
 • To be able to improve
 • To be able to contact you in case you have provided your contact details

Who has access to your data?

 • We do not sell, rent, or share your personal data for commercial purposes (including direct marketing).
 • Access to the personal data is limited on a strict need-to-know basis and is given to some of our staff members and/or third parties we work with and are bound by confidentiality.

Avis de confidentialité pour les visiteurs

Types de données collectées

 • L'adresse IP de l'appareil demandeur, la date et l'heure de l'accès, le nom et l'URL du fichier demandé, le site web à partir duquel l'accès est obtenu (« Referrer URL »), le navigateur utilisé et, le cas échéant, le système d'exploitation de votre appareil et l'identité de votre fournisseur d'accès.
 • Le temps d'engagement moyen, le nombre total de vues, le nombre de vues par page, l’activité au fil du temps, les utilisateurs par pays et par ville (uniquement si vous consentez à l'utilisation de cookies).
 • Vos coordonnées (au cas où vous décideriez de remplir le formulaire de contact).

Connaître ses droits

 • Accéder à vos données personnelles
 • En demander une copie
 • Nous demander de rectifier les données à caractère personnel qui nous ont été communiquées
 • Nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles ou de vous opposer à leur traitement
 • Nous demander de vous oublier
 • Se plaindre de nous

Pourquoi nous utilisons vos données

 • Pour vous permettre d'accéder à notre site web.
 • Veiller au bon fonctionnement et à la sécurité du site web.
 • Pouvoir progresser.
 • Pouvoir vous contacter si vous avez fourni vos coordonnées.

Qui a accès à vos données?

 • Nous ne vendons pas, ne louons pas et ne partageons pas vos données personnelles à des fins commerciales (y compris le marketing direct).
 • L'accès aux données personnelles est limité au strict besoin de savoir et est donné à certains membres de notre personnel et/ou à des tiers avec lesquels nous travaillons et qui sont tenus à la confidentialité.

Sera ya faragha iliyofupishwa kwa wanaotembelea tovuti

Aina ya taarifa tunazokusanya

 • Anwani ya IP ya kifaa kinachoomba, jina na URL ya faili iliyoombwa, tovuti ambayo ufikiaji hupatikana (“URL ya rufaa”), kivinjari kilichotumiwa na, ambapo inahusika mfumo wa uendeshaji wa kifaa chako na kitambulisho cha mtoaji wako wa ufikiaji.
 • Wakati wa wastani wa ushiriki, kuonwa kwa ujumla, kuonwa kwa ukurasa, shughuli kwa wakati, watumizi kwa kila nchi na mji (baada tu ya kupeana ruhusa ya kutumia cookies)
 • Anwani yako (iwapo utaamua kujaza fomu ya anwani ya mtandaoni)

Jua haki zako

 • Fikia taarifa za kibinafsi
 • Omba nakala
 • Tuulize turekebishe taarifa za kibinafsi zilizowasilishwa kwetu
 • Tuulize tuzuie usindikaji wa taarifa zako za kibinafsi ama kupinga usindikaji wao
 • Tuambie tukusahau
 • Lalamika juu yetu

Kwa nini tunatumia taarifa zako

 • Kukupa ufikiaji kwa tovuti yetu
 • Kuhakikisha kwamba tovuti yetu inaendeshaw vizuri na kwa njia salama
 • Kuwezesha kuboresha
 • Kuwezesha kuwasiliana nawe kama imepeana anwani zako

Ni nani anaweza fikia taarifa zangu?

 • Hatuuzi, kukodesha, wala kugawa taarifa zako za kibinafsi kwa madhumuni ya kibiashara (Ikiwemo masoko ya moja kwa moja)
 • Upatikananji wa taarifa za kibinafsi ni mdogo kwa hati kali kwa msingi wa kutaka kujua na hupeanwa kwa baadhi ya wafanyikazi wetu na/ama wahusika wa tatu tunaofanya kazi nao ambao wamefungwa na usiri

ለቲኮ አባላት የተዘጋጀ አጭር የግላዊነት ማሳሰቢያ

እኛ የምንሰበስባቸው መረጃዎች አይነቶች

 • ጾታ፣ የትውልድ ወር፣ የትውልድ አመት፣ የስልክ ቁጥር( እርስዎ የስልክ ቁጥር ካለዎት እና ለማጋራት ከፈለጉ
 • እርስዎ ያገኙት አገልግሎት እና/ወይም ምርት አይነት እንዲሁም አቅርቦቱ የተጎበኘበት ቀን፤ የተበረከቱ የቲኮ ማይሎች
 • የድምጽ ናሙና(በተወሰኑ ሁኔታዎች ስር)

መብቶቻችሁን እወቁ

 • የግል መረጃችሁን የማግኘት
 • ግልባጭ የመጠየቅ
 • ለእኛ የቀረቡልንን የግል መረጃ እንድናስተካክል የመጠየቅ
 • እኛ እናንተን እንድንረሳ መጠየቅ
 • ለእኛ ቅሬታዎችን ማቅረብ

እኛ የእርስዎን መረጃ ለምን እንጠቀማለን

 • እርስዎ አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶችን ለመቀበል ያለዎትን ብቁነት ለማረጋገጥ
 • ለአገልግሎት አቅራቢዎች እና ሻጮች እናንተ ከተቀበላችኋቸው አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶች ረገድ መካስ(መክፈል) እንድንችል
 • ለእናንተ የቲኮ ማይሎች ሽልማት መስጠት እንድንችል
 • አገልግሎቶችን፣ ምርቶችን እና/ወይም እናንተ ልትፈልጉት ትችላላችሁ ብለን የምናስበውን መረጃ ለእናንተ ለማሳወቅ እንድንችል
 • እናንተ የምታገኙዋቸውን ምርቶች/አገልግሎቶች ለማሻሻል እንድንችል
 • ያለአግባብ የመጠቀም ሁኔታን ለመከላከል፣ ጥናት ለማከናወን፣ የተጠናቀሩ ስታትስቲክሶችን ለማዘጋጀት እንዲሁም ኦዲቶችን ተግባራዊ ለማድረግ

የእናንተን መረጃ ማን ማግኘት ይችላል?

 • እኛ የእናንተን የግል መረጃ ለንግድ አላማዎች አንሸጥም፣ አናከራይም ወይም አናጋራም፡፡
 • የግል መረጃን ማግኘት የሚቻለው በጥብቅ ለማወቅ አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ሲሆን፣ መረጃውም የሚሰጠው ለእኛ ሰራተኞች እና/ወይም እኛ አብረናቸው ለምንሰራ እና በሚስጥራዊነት ድንጋጌዎች ተገዢ ለሆኑ ሶስተኛ ወገኖች ብቻ ነው፡፡

Privacy notice for Tiko members

Types of data we collect

 • Gender, month of birth, year of birth, phone number (if you have one and want to share it)
 • Type of service and/or product you have received along with the date and the facility you visited, Tiko Miles awarded to you
 • Voice sample (in some cases)

Know your rights

 • Access your personal data
 • Ask for a copy
 • Ask us to rectify personal data submitted to us
 • Ask us to forget you
 • Complain about us

Why we use your data

 • To confirm your eligibility to receive services and/or products
 • To be able to reimburse service providers and vendors for the service and/or product you have received
 • To award you with Tiko Miles
 • To communicate with you to promote services, products and/or information we believe may be of interest to you
 • To improve the products/services you receive
 • To prevent misuse, to carry out research, prepare aggregated statistics, be subject to audits

Who has access to your data?

 • We do not sell, rent, or share your personal data for commercial purposes
 • Access to the personal data is limited on a strict need-to-know basis and is given to some of our staff members and/or third parties we work with and are bound by confidentiality

Avis de confidentialité abrégé à l’attention des membres de Tiko

Types de données collectées

 • Sexe, mois de naissance, année de naissance, numéro de téléphone (si vous en avez un et que vous souhaitez le partager)
 • Type de service et/ou de produit que vous avez reçu ainsi que la date et l'établissement dans lequel vous vous êtes rendue, Tiko Miles qui vous ont été attribués
 • Court enregistrement de voix (dans certains cas)

Connaître ses droits

 • Accéder à vos données personnelles
 • En demander une copie
 • Nous demander de rectifier les données à caractère personnel qui nous ont été communiquées
 • Nous demander de vous oublier
 • Se plaindre de nous

Pourquoi nous utilisons vos données

 • Pour confirmer votre éligibilité à recevoir des services et/ou des produits
 • Pouvoir rembourser les prestataires de services et les vendeurs pour le service et/ou le produit que vous avez reçu
 • Vous attribuer des Miles Tiko
 • Communiquer avec vous pour promouvoir des services, des produits et/ou des informations que nous pensons susceptibles de vous intéresser
 • Améliorer les produits/services que vous recevez
 • Prévenir les abus, effectuer des recherches, préparer des statistiques agrégées, être soumis à des audits.

Qui a accès à vos données?

 • Nous ne vendons pas, ne louons pas et ne partageons pas vos données personnelles à des fins commerciales.
 • L'accès aux données personnelles est limité au strict besoin de savoir et est donné à certains membres de notre personnel et/ou à des tiers avec lesquels nous travaillons et qui sont tenus à la confidentialité.

Notisi fupi ya Faragha kwa wanachama wa Tiko

Aina ya taarifa tunazokusanya

 • jinsia,mwezi wa kuzaliwa, mwaka wa kuzaliwa, nambari ya simu (kama unayo na unataka kupeana)
 • Aina ya huduma na/ama bidhaa ambayo umepokea pamoja na tarehe na kituo ulichotembelea, Miles za Tiko ambazo ulituzwa
 • Mfano wa sauti (katika baadhi ya kesi)

Jua haki zako

 • Fikia taarifa zako za kibinafsi
 • Uliza nakala
 • Tuulize turekebishe taarifa za kibinafsi zilizowasilishwa kwetu
 • Tuombe tukusahau
 • Lalamika juu yetu

Kwanini tunatumia taarifa zako

 • Kuhakikisha ustahiki wako wa kupokea huduma na/ama bidhaa
 • Ili kuweza kufidia wanao toa huduma na wachuuzi wa huduma na/ama bidhaa ambazo umepokea
 • Ili kukuzawadi Miles za Tiko
 • Ili kuwasiliana na wewe kukuza huduma,bidhaa na/ama ujumbe ambao tuaamini unaweza kuwa wa kuvutia kwako
 • Kuboresha bidhaa/huduma ambazo unapokea
 • Kuzuia utumizi mbaya,m kufanya utafitix, kutayarisha takwimu zilizojumuishwa, na kuwa chini ya ukaguzi

Ni nani anaweza fikia habari zangu?

 • Hatuuzi, kukodesha, wala kugawa taarifa zako za kibinafsi kwa madhumuni ya kibiashara
 • Upatikananji wa taarifa za kibinafsi ni mdogo kwa hati kali kwa msingi wa kutaka kujua na hupeanwa kwa baadhi ya wafanyikazi wetu na/ama wahusika wa tatu tunaofanya kazi nao ambao wamefungwa na usiri

ለአሰባሳቢዎች፣ክሊኒኮች እና ፋርማሲዎች የተዘጋጀ አጭር የግላዊነት ማሳሰቢያ

የምንሰበስባቸው መረጃ አይነቶች

 • ሙሉ ስም፣ ስፍራ፣ ብሄራዊ መታወቂያ፣ ጾታ፣ የትውልድ ቀን, ሞባይል ስልክ ቁጥር፣ የፊት ፎቶ ግራፍ( ፊትን ለመለየት አላማ)
 • እንደ መታወቂያ የመሳሰሉ ሰነዶች፣ የተፈረመ የመልካም ምግባር መግለጫ፣ የስምምነት ደብዳቤ
 • በቲኮ መተግበሪያ ላይ የሚገኝ የእንቅስቃሴ መዝገብ

የእናንተን መብቶች እወቁ

 • የግል መረጃችሁን የማግኘት
 • ግልባጭ የመጠየቅ
 • ለእኛ ያቀረባችሁልንን የግል መረጃ እንድናስተካክል የመጠየቅ
 • የእናንተን የግል መረጃ ወይም ቁሳቁሶች ፕሮሰስ የማድረግ መብትን እንድንገድብ የመጠየቅ ወይም በፕሮሰሱ ላይ ተቃውሞ የማቅረብ
 • እናንተን እንድንረሳችሁ የመጠየቅ
 • ስለእኛ ቅሬታ የማቅረብ

የእናንተን መረጃ ለምን እንጠቀማለን

 • ከእናንተ ጋር የውል ስምምነት ለመፈጸም እንዲሁም በቲኮ መደላድል ላይ የእናንተን መዝገብ ለማንቃት
 • እናንተ ላቀረባችኋቸው አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶች ገንዘብ ተመላሽ ማድረግ እንድንችል
 • ያለአግባብ የመጠቀም ሁኔታን ለመከላከል
 • የእኛን የከለላ ግዴታዎች ለማሟላት
 • ሪፖርት ለማዘጋጀት፣ የተጠናቀረ ስታትስቲክስ ለማዘጋጀት፣ ጥናት ለማካሄድ እንዲሁም ኦዲቶችን ለመፈጸም
 • የሚቀርቡትን አገልግሎቶች እና/ወይም ምርቶች ጥራት ለማሻሻል

የእናንተን መረጃ ማን ማግኘት ይችላል?

 • ለግንኙነት አላማዎች የእናንተን የግል መረጃ አንሸጥም፣ አናከራይም ወይም አናጋራም (ቀጥተኛ ማርኬቲንግን ጨምሮ
 • የግል መረጃን የማግኘት መብት በጥብቅ ለማወቅ አስፈላጊ የመሆን አሰራር ላይ ተመርኩዞ የተገበደ ሲሆን መረጃውንም የምናጋራው የሚስጥራዊነት እና ይፋ ያለማድረግ ስምምነቶችን ፈርመው ተገዢ ለሆኑ ሰራተኛ አባላቶቻችን ብቻ ነው፡፡

Privacy notice for mobilisers, clinics and pharmacies

Types of data we collect

 • Complete name, location, national ID, gender, birth date, mobile phone number, selfie (for face recognition purposes)
 • Documentation such as ID card, signed code of conduct, letter of agreement
 • Log of activities in the Tiko app

Know your rights

 • Access your personal data
 • Ask for a copy
 • Ask us to rectify personal data submitted to us
 • Ask us to restrict the processing of your personal data or object to their processing
 • Ask us to forget you
 • Complain about us

Why we use your data

 • To conclude a contractual arrangement with you and activate your account in the Tiko platform
 • To be able to reimburse you for the services and/or products you have provided
 • To prevent misuse
 • To meet our safeguarding obligations
 • To prepare reporting, aggregated statistics carry out research and be subject to audits
 • To improve the quality of the services and/or products offered

Who has access to your data?

 • We do not sell, rent, or share your personal data for commercial purposes (including direct marketing)
 • Access to personal data is limited on a strict need-to-know basis and is shared with some of our staff members and/or third parties we work with who are bound by confidentiality and non-disclosure agreements

Avis de confidentialité abrégé à l’attention des mobilisatrices, des cliniques et des pharmacies

Types de données collectées

 • Nom complet, localisation, identité nationale, sexe, date de naissance, numéro de téléphone portable, selfie (à des fins de reconnaissance faciale).
 • Documentation telle que carte d'identité, code de conduite signé, lettre de consentement
 • Journal des activités dans l'application Tiko

Connaître ses droits

 • Accéder à vos données personnelles
 • En demander une copie
 • Nous demander de rectifier les données à caractère personnel qui nous ont été communiquées
 • Nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles ou de vous opposer à leur traitement
 • Nous demander de vous oublier
 • Se plaindre de nous

Pourquoi nous utilisons vos données

 • Pour conclure un accord contractuel avec vous et activer votre compte sur la plateforme Tiko
 • Pouvoir vous rembourser les services et/ou produits que vous avez fournis
 • Éviter les abus
 • Répondre à nos obligations en matière de sauvegarde
 • Préparer des rapports et des statistiques agrégées, effectuer des recherches et faire l'objet d'audits.
 • Améliorer la qualité des services et/ou des produits offerts.

Qui a accès à vos données?

 • Nous ne vendons pas, ne louons pas et ne partageons pas vos données personnelles à des fins commerciales (y compris le marketing direct).
 • L'accès aux données personnelles est limité au strict besoin de savoir et est partagé avec certains membres de notre personnel et/ou des tiers avec lesquels nous travaillons, qui sont liés par des accords de confidentialité et de non-divulgation.

Sera ya faragha iliyofupishwa ya wahamasishaji, Kliniki na duka za dawa.

Aina ya taarifa tunazokusanya

 • Jina kamili, Eneo, kitambulisho cha taifa, jinsia, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya simu ya rununu, picha ya uso (kwa kusudi la kutambua uso)
 • Nyaraka kama vile kadi ya kitambulisho, kanuni ya maadili iliyotiwa sahihi, barua ya makubaliano.
 • Unakili wa shughuli wa App ya Tiko

Jua Haki zako

 • Fikia taarifa za kibinafsi
 • Omba nakala
 • Tuulize turekebishe taarifa za kibinafsi zilizowasilishwa kwetu.
 • Tuulize tuzuie usindikaji wa taarifa zako za kibinafsi ama kupinga usindikaji wao.
 • Tuambie tukusahau
 • Lalamika juu yetu

Kwanini tunatumia taarifa yako

 • Kuhitimisha mpangilio wa kandarasi na wewe na kuamusha akaunti yako kwa jukwaa la Tiko
 • Ili kuweza kukufidia kwa huduma na/ama bidhaa ambazo ulizitoa.
 • Kuzuia utumiaji mbaya
 • Kaufikia wajibu wetu wa ulinzi
 • Kutayarisha kuripoti, takwimu zilizojumuishwa, kufanya utafiti na kwa chini ya ukaguzi
 • Kuboresha ubora wa huduma na/ama bidhaa

Ni nani anaweza fikia taarifa zangu?

 • Hatuuzi, kukodesha, wala kugawa taarifa zako za kibinafsi kwa madhumuni ya kibiashara (Ikiwemo masoko ya moja kwa moja).
 • Upatikananji wa taarifa za kibinafsi ni mdogo kwa hati kali kwa msingi wa kutaka kujua na inagawanywa kwa baadhi ya wafanyikazi wetu na/ama wahusika wa tatu tunaofanya kazi nao ambao wamefungwa na mkataba wa usiri na kutofichua.